Giao thông - Đô thị

Giảm mức phí đổi giấy phép lái xe trực tuyến

PV 04/12/2023 19:00

Sở Giao thông vận tải Hải Dương vừa thông báo mức phí nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép lái xe ô tô theo hình thức trực tuyến áp dụng từ ngày 1/12 là 115.000 đồng/lần cấp.

dvc.jpg
Giao diện Cổng dịch vụ công quốc gia (ảnh chụp màn hình)

Theo đó, từ ngày 1/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025, mức phí nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép lái xe ô tô theo hình thức trực tuyến là 115.000 đồng/lần cấp, giảm 20.000 đồng so với mức phí trước đây.

Quy định trên thực hiện theo Thông tư số 63/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về phí, lệ phí có hiệu lực từ ngày 1/12. Việc giảm mức phí cấp giấy phép lái xe bằng hình thức trực tuyến nhằm khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Về quy trình cấp, đổi giấy phép lái xe trực tuyến, người dân có thể tra cứu chi tiết tại trang thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải và Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương tại địa chỉ (https://sogtvt.haiduong.gov.vn/doi-giay-phep-lai-xe-truc-tuyen.html)

PV
(0) Bình luận
Giảm mức phí đổi giấy phép lái xe trực tuyến