Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo không bắt buộc tốt nghiệp Đại học Sư phạm

20/09/2019 12:18

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Thông tư 13/2019/ TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở GDĐT thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, công chức được xem xét bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở GDĐT phải có các tiêu chuẩn chung như nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có năng lực tập hợp quần chúng, đoàn kết nội bộ, phát huy sức sáng tạo của các thành viên trong cơ quan Sở GDĐT và các cơ sở giáo dục trực thuộc. Ngoài ra, phải bảo đảm các yêu cầu: Tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; đã đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở GDĐT hoặc chức vụ tương đương trở lên; được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh Giám đốc Sở GDĐT và chức danh tương đương.

Đối với chức danh Phó Giám đốc, ngoài bảo đảm các tiêu chuẩn chung như với chức danh Giám đốc, người được bổ nhiệm phải bảo đảm các điều kiện: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực công tác đảm nhiệm; đã đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng hoặc phó trưởng phòng thuộc Sở GDĐT hoặc chức vụ tương đương trở lên; được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Sở GDĐT hoặc chức danh tương đương.

Đối với trường hợp nữ từ đủ 50 tuổi trở lên và nam từ đủ 55 tuổi trở lên đã được bổ nhiệm giữ chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở GDĐT trước ngày thông tư này có hiệu lực thì không yêu cầu phải có đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 24.10.2019, thay thế Quyết định 81/2008/QĐ-BGDĐT.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo không bắt buộc tốt nghiệp Đại học Sư phạm
    ss