Tin tức

Giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp khóa tới

PV 10/07/2024 16:39

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại, nhất là liên quan đến nhân sự đại hội các cấp khóa tới.

ubkt.jpg
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại hội nghị. Ảnh: Báo điện tử VOV

Sáng 10/7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Hải Dương.

Đồng chí Vũ Hồng Hiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo, ủy viên UBKT Tỉnh ủy; ủy viên UBKT các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Hải Dương cùng dự hội nghị.

Theo báo cáo của UBKT Trung ương, trong 6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; thể chế về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng tiếp tục được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi để UBKT các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng.

Cụ thể, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 18.476 tổ chức đảng và 107.165 đảng viên về chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp... Qua kiểm tra, kết luận 631 tổ chức đảng và 1.767 đảng viên vi phạm, khuyết điểm (đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 65 đảng viên). Cấp ủy các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 131 tổ chức đảng và 922 đảng viên (đã thi hành kỷ luật 26 tổ chức đảng và 497 đảng viên).

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 804 tổ chức đảng và 2.850 đảng viên (đã thi hành kỷ luật 60 tổ chức đảng và 910 đảng viên). Đồng thời, đã giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề 8.733 tổ chức đảng và 12.890 đảng viên; qua giám sát kết luận có 635 tổ chức đảng, hơn 551 đảng viên vi phạm, khuyết điểm...

z5619240108489_d97becb98c263b66a6c950610ebd3886(1).jpg
Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Hải Dương. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Tại hội nghị, đại diện các tổ chức đảng, UBKT các cấp đã thảo luận làm rõ hơn những kết quả nổi bật, những bài học kinh nghiệm và kiến nghị, đề xuất với UBKT Trung ương về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm và chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; chủ động tham mưu, phối hợp, thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, ban chỉ đạo các cấp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Tổ chức thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 và Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại, nhất là liên quan đến nhân sự đại hội các cấp khóa tới. Kiểm tra, giám sát đôn đốc việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên theo thông báo, kết luận kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT cấp trên. Thực hiện tốt công tác xây dựng ngành kiểm tra đảng, trong đó tập trung vào xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.

Tại Hải Dương, 6 tháng đầu năm, các cấp ủy trong tỉnh đã kiểm tra 946 đảng viên và 582 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 564 đảng viên và 263 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 272 đảng viên và 4 tổ chức Đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 35 đảng viên và 8 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, kết luận các tổ chức Đảng, đảng viên đều có vi phạm, đến mức phải thi hành kỷ luật 11 đảng viên.
Hiện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương đang thực hiện 2 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

PV
(0) Bình luận
Giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp khóa tới
ss