Tin tức

Giải đặc biệt Giải Diên Hồng lần thứ ba trị giá 150 triệu đồng

T.H (theo VTC News) 11/06/2024 16:05

Ban tổ chức giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (giải Diên Hồng lần thứ 3 - năm 2025) sẽ trao 1 giải đặc biệt với mức thưởng 150 triệu đồng.

bh_baohaiduong_1.jpg
Nhà báo Hà Vy (thứ sáu từ phải sang), đại diện nhóm tác giả của Báo Hải Dương lên nhận giải

Ban tổ chức Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) ban hành thể lệ Giải Diên Hồng lần thứ ba - năm 2025.

Theo đó, về cơ cấu giải thưởng, Giải Diên Hồng lần thứ ba có tổng giá trị hơn 2,8 tỷ đồng.

Cụ thể, có 1 Giải Đặc biệt (150 triệu đồng), 8 Giải A (95 triệu đồng/giải), 15 Giải B (45 triệu đồng/giải), 20 Giải C (30 triệu đồng/giải), 40 Giải Khuyến khích (10 triệu đồng/giải).

Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao Giải Xuất sắc cho 20 cơ quan báo chí tiêu biểu, các cơ quan/đơn vị tích cực tham gia hưởng ứng Giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

Ngoài ra, xét tặng 2 Giải thưởng dành cho các cơ quan báo chí có các tác phẩm gây được ấn tượng tốt theo bình chọn của Hội đồng chấm Giải (nếu có), mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.

Ban tổ chức lưu ý, các tác phẩm tham dự Giải cần bám sát Kế hoạch tổ chức Giải Diên Hồng lần thứ ba - năm 2025 và tập trung phản ánh ý nghĩa, kết quả các kỳ họp của Quốc hội, tập trung vào Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Kỳ họp thứ 7 và Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Cùng đó là quá trình, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội trong hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; ý nghĩa, tầm quan trọng các quyết sách của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐND các cấp, nhất là các quyết sách mới được ban hành; những kết quả nổi bật trong hoạt động giám sát của cơ quan, đại biểu dân cử.

Các tác phẩm tham dự Giải phản ánh hoạt hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong việc triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Các đổi mới, cải tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐND các cấp... cũng là nội dung được Ban Tổ chức gợi ý các tác giả/nhóm tác giả tập chung phản ánh.

Tác phẩm dự Giải đã đăng tải, phát sóng trong thời gian từ ngày 6/12/2023 đến hết ngày 20/11/2024 trên các báo, đài, tạp chí được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Các tác phẩm dự thi là những tác phẩm được xuất bản, đăng tải, phát sóng lần đầu, nguyên gốc, không chỉnh sửa, biên tập và phát lại.

Những tác phẩm đã được nhận giải thưởng của Giải Báo chí quốc gia hay các cuộc thi của địa phương, ngành hoặc liên ngành Trung ương được quyền dự giải Diên Hồng lần thứ 3 - năm 2025 nhưng cần ghi rõ mức giải và đơn vị đã tổ chức cuộc thi.

Thời gian nhận tác phẩm đến ngày 22/11/2024 (theo dấu bưu điện).

Địa chỉ nhận tác phẩm: Văn phòng Quốc hội (Vụ Thông tin), số 22 Hùng Vương, quận Ba Đình, Hà Nội.

T.H (theo VTC News)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giải đặc biệt Giải Diên Hồng lần thứ ba trị giá 150 triệu đồng
    ss