Dừng tiếp xúc cử tri ở 4 địa phương

02/08/2021 10:39

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các huyện, thị xã phối hợp tổ chức lấy ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND tỉnh qua phiếu lấy ý kiến.


Công văn của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh về việc phối hợp lấy ý kiến cử tri

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, HĐND tỉnh đã quyết định dừng các hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ nhất, thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII với cử tri 4 địa phương: Kim Thành, Nam Sách, Gia Lộc và thị xã Kinh Môn. Theo kế hoạch, hội nghị tiếp xúc cử tri tại các địa phương trên dự kiến được tổ chức trong cuối tháng 7 và đầu tháng 8. Trước đó, hội nghị TXCT ở các địa phương khác đã tổ chức xong trong tháng 7.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các huyện, thị xã Kinh Môn phối hợp với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp, các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQ các xã phường, thị trấn tổ chức lấy ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND tỉnh (thông qua phiếu lấy ý kiến); tổng hợp báo cáo ý kiến, kiến nghị cử tri và nhân dân gửi về Văn phòng HĐND tỉnh và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh (qua Ban Dân chủ - pháp luật, email Thuanh1977@gmail.com) trước ngày 15.8 để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ cũng đề nghị Uỷ ban MTTQ các cấp phối hợp với các các cơ chức năng, các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, đăng tải kết quả của kỳ họp thứ nhất, thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII và hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh để cử tri và nhân dân nắm được, đồng thuận thực hiện. 

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dừng tiếp xúc cử tri ở 4 địa phương