Nhà đất

Đến năm 2030, Hải Dương dự kiến bổ sung 1.522 ha đất ở

HK 06/06/2024 14:49

Theo Nghị quyết được HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII thông qua tại Kỳ họp thứ 22, đến năm 2030 trên toàn tỉnh dự kiến bổ sung khoảng 1.522 ha đất ở.

Den
Đến năm 2030, toàn tỉnh Hải Dương dự kiến xây dựng 1,1 triệu m2 sàn nhà ở xã hội (ảnh minh họa)

Theo Nghị quyết điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2022-2030, định hướng đến năm 2045 vừa được thông qua, dự báo dân số toàn tỉnh đến năm 2025 đạt 2,207 triệu người, diện tích nhà ở bình quân 31,1 m2 sàn/người.

Đến năm 2030, dân số dự kiến 2,551 triệu người, diện tích nhà ở bình quân 35,5 m2 sàn/người (khu vực đô thị 36,6 m2 sàn/người, khu vực nông thôn 33,7 m2 sàn/người).

Diện tích đất ở dự kiến bổ sung đến năm 2030 khoảng 1.522 ha (đã bao gồm các dự án động lực). Tổng nhu cầu vốn phát triển nhà ở giai đoạn 2022 – 2030 là 322.239 tỷ đồng, trong đó nhu cầu vốn giai đoạn 2022-2025 chiếm 39,6%, phần còn lại thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.

Xem toàn văn Nghị quyết tại đây.

HK
(0) Bình luận
Đến năm 2030, Hải Dương dự kiến bổ sung 1.522 ha đất ở
ss