Đề nghị quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư 3 dự án

29/10/2021 13:16

Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII đã xem xét 3 tờ trình của UBND tỉnh Hải Dương đề nghị quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng đối với 3 dự án trên địa bàn.

UBND tỉnh đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tu bổ, tôn tạo hạ tầng phía trước đền Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo (TP Chí Linh). Trong đó, đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư từ hơn 21 tỷ 185 triệu đồng lên hơn 31 tỷ 954 triệu đồng. Nguyên nhân điều chỉnh do bổ sung chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư vào dự án để tiến hành giải phóng mặt bằng quanh khu vực đang triển khai thực hiện dự án nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả đầu tư. Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 14.7.2020 của HĐND tỉnh. Dự án đề nghị điều chỉnh dự kiến hoàn thành trong năm 2022.

UBND tỉnh cũng trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trường THPT Nhị Chiểu (Kinh Môn) ở địa điểm mới, giai đoạn 1. Trong đó, điều chỉnh quy mô một số hạng mục như sau: nhà hiệu bộ 3 tầng có diện tích xây dựng là 400m2; san lấp mặt bằng diện tích 34.464m2; xây dựng 1 cổng chính, 1 cổng phụ... Tổng mức đầu tư đề nghị điều chỉnh là hơn 41 tỷ 390 triệu đồng, giảm 14 triệu 570 nghìn đồng so với tổng mức đầu tư đã được duyệt. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 3262/QĐ-UBND ngày 17.12.2015 của UBND tỉnh. Nguyên nhân điều chỉnh do thay đổi cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án và điều chỉnh quy mô dự án cho phù hợp với quy hoạch chi tiết điều chỉnh đã được UBND thị xã Kinh Môn phê duyệt.

UBND tỉnh đã trình HĐND xem xét quyết định chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng nhà lớp học 3 tầng 15 phòng tại Trường THPT Ninh Giang (Ninh Giang) nhằm đáp ứng nhu cầu cơ sở vật chất, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tại nhà trường. Tổng mức đầu tư dự kiến trên 14,95 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2021-2025. Dự án được giao cho Trường THPT Ninh Giang lập chủ trương đầu tư. Đơn vị tư vấn lập đề xuất chủ trương đầu tư là Công ty TNHH một thành viên Tư vấn xây dựng 30.10.

DT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đề nghị quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư 3 dự án