Nhà đất

Đẩy nhanh tiến độ đấu giá các khu đất thu hồi trên địa bàn Hải Dương

PV 16/02/2024 09:05

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và một số địa phương có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện đấu giá các khu đất thu hồi trên địa bàn tỉnh.

img_5444.jpeg
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương tham mưu đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất tại khu đất số 167 Bạch Đằng (TP Hải Dương)

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất tại khu đất số 167 Bạch Đằng (TP Hải Dương). Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để kịp thời tham mưu với UBND tỉnh phương án đấu giá các khu đất thu hồi của các Công ty: CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương tại thị trấn Ninh Giang; CP Vinafood I Hải Dương tại xã Tân Trường và thị trấn Cẩm Giang (Cẩm Giàng); TNHH Thực phẩm quốc tế tại phường Thanh Bình và CP Đường bộ 240, tại xã An Thượng; CP Xuất nhập khẩu Hải Dương tại số 19 phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo (cùng ở TP Hải Dương); TNHH một thành viên Xuân Lộc tại phường Phú Thứ, CP Khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương, tại phường Minh Tân (cùng ở Kinh Môn); TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Thạch, tại thị trấn Phú Thái (Kim Thành) và tại phường Tân Dân (Kinh Môn) khi các vướng mắc đã được giải quyết.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, rà soát đề xuất của UBND cấp huyện có nhu cầu sử dụng đối với các khu đất không đủ điều kiện đấu giá trên địa bàn tỉnh để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định giao quỹ đất đó về UBND cấp huyện quản lý, khai thác (nếu có).

Yêu cầu Sở Tài chính tiếp tục chủ trì tham mưu giải quyết xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất phải hoàn trả đối với 3 khu đất thu hồi của Công ty CP Vinafood I Hải Dương tại huyện Cẩm Giàng và thị xã Kinh Môn. Chủ động trong tham mưu, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất (nếu có) đối với các khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng theo bảng giá đất của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố: Hải Dương, Chí Linh, Kinh Môn, Ninh Giang, Gia Lộc, Cẩm Giàng, Kim Thành, Nam Sách rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất để sớm triển khai đấu giá các khu đất trên địa bàn. Rà soát, giải quyết dứt điểm các tồn tại thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ để sớm có đất sạch phục vụ đấu giá…

Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất (Sở Tài nguyên và Môi trường) đang quản lý 26 khu đất phi nông nghiệp, trong đó có 7 khu đất đang triển khai các công việc phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, 13 khu đất có thể đấu giá nhưng đến nay vẫn còn vướng mắc và 6 khu đất không đủ điều kiện tham mưu đấu giá.

PV
(0) Bình luận
Đẩy nhanh tiến độ đấu giá các khu đất thu hồi trên địa bàn Hải Dương