Di tích

Đầu tư 11 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo đền Cậy (Bình Giang)

HUYỀN TRANG 01/06/2024 07:28

Theo UBND xã Long Xuyên (Bình Giang), từ tháng 5/2024, di tích đền Cậy trên địa bàn xã bắt đầu được tu bổ, tôn tạo.

den-cay.jpg
Đền Cậy được tu bổ, tôn tạo với tổng kinh phí 11 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa

Các hạng mục tu bổ gồm: nhà tiền bái, hậu cung và một số hạng mục phụ trợ như nghi môn, nhà bia, nhà kho, nhà ban quản lý… Tổng mức đầu tư 11 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa. Việc tu bổ, tôn tạo dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2024.

Đền Cậy được khởi dựng từ thời hậu Lê để thờ vị thành hoàng làng Bảo Phúc Đại vương-danh tướng thời vua Hùng thứ 18. Năm 1994, đền Cậy được xếp hạng di tích cấp quốc gia. Trải qua thời gian, nhiều hạng mục của đền đã xuống cấp: mái ngói xô dột, hoành, rui cong võng, các cấu kiện, bộ vì có hiện tượng bị nứt, không còn khả năng chịu lực.

Việc tu bổ, tôn tạo nhằm tạo không gian khang trang, cơ sở vật chất, cảnh quan xứng tầm di tích cấp quốc gia cho khu đền Cậy, đáp ứng nhu cầu về sinh hoạt văn hoá, tín ngưỡng cho nhân dân.

HUYỀN TRANG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đầu tư 11 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo đền Cậy (Bình Giang)
    ss