Nhà đất

Đấu giá thành công quyền sử dụng 26 lô đất tại xã Cẩm Hưng (Cẩm Giàng)

PV 15/04/2024 19:48

UBND huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đã phối hợp Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú chi nhánh tỉnh Hải Dương đấu giá thành công quyền sử dụng 26/46 lô đất tại xã Cẩm Hưng.

1-2-.jpg
Tất cả 25 lô đất ở điểm dân cư thôn Mậu Tân đã đấu giá thành công

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp và trả 1 m2 cho từng lô đất (trả giá tròn đến trăm nghìn đồng), theo phương thức trả giá lên.

Trong tổng số 192 hồ sơ tham gia đã có 26 hồ sơ đấu giá thành công 26 lô đất, gồm 25/25 lô ở điểm dân cư thôn Mậu Tân và 1/21 lô ở điểm dân cư thôn Hộ Vệ. Tổng diện tích 26 lô đất trên 2.176 m2, với tổng số tiền gần 29 tỷ đồng.

1-1-.jpg
Điểm dân cư thôn Hộ Vệ mới đấu giá quyền sử dụng được 1/21 lô đất

Trước đó, hồ sơ đấu giá đã được bán và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 27/3 - 10/4/2024. Thời gian tiếp nhận phiếu trả giá từ ngày 9/4 đến 16 giờ ngày 10/4/2024 tại UBND xã Cẩm Hưng. Từ 8 giờ ngày 13/4, buổi đấu giá đã được tổ chức tại Hội trường UBND xã Cẩm Hưng.

Tổng 46 lô đất nêu trên được chia tại 2 điểm dân cư - tái định cư thôn Hộ Vệ và thôn Mậu Tân, với tổng diện tích 4.470,7 m2 đất ở. Các lô đất có diện tích từ 80 - 160,2 m2/lô. Trong đó điểm dân cư thôn Hộ Vệ gồm 21 lô có giá khởi điểm từ 9,5 - 12 triệu đồng/m2, tiền đặt trước từ 183,16 - 384,48 triệu đồng/lô đất/hồ sơ. Điểm dân cư thôn Mậu Tân gồm 25 lô có giá khởi điểm 10,2 triệu đồng/m2, tiền đặt trước từ 163,2 - 179,52 triệu đồng/lô đất/hồ sơ.

PV
(0) Bình luận
Đấu giá thành công quyền sử dụng 26 lô đất tại xã Cẩm Hưng (Cẩm Giàng)