Đảng là mùa xuân đất nước

04/02/2023 08:30

Như mùa xuân của thiên nhiên, Đảng là mùa xuân của đất nước, của dân tộc Việt Nam và sẽ trường tồn.

Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, mùa khởi đầu sự sống của thiên nhiên, vạn vật. Đảng ra đời như mùa xuân tươi đẹp, vẻ vang của đất nước, dân tộc. 93 năm qua, kể từ ngày thành lập (3.2.1930-3.2.2023), dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng vinh quang do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, dân tộc Việt Nam đã vượt qua biết bao khó khăn, gian khổ, những tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", chiến thắng mọi "thù trong, giặc ngoài" để viết nên những trang sử hào hùng, chói lọi.

Ảnh minh họa 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta tiến hành Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, xóa bỏ chế độ thực dân - phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Từ năm 1986 đến nay, Đảng đã khởi xướng, lãnh đạo công cuộc đổi mới, giành được những thành tựu to lớn, làm cho đất nước ta “chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Năm 2022, đất nước ta đối diện với vô vàn thách thức mới, khó khăn song với tinh thần "trên dưới đồng lòng", "dọc ngang thông suốt", toàn Đảng, toàn dân tộc Việt Nam đã đoàn kết, thống nhất, chung sức, quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi khá toàn diện các mục tiêu. Dấu ấn nổi bật trong năm 2022 là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, công tác phòng chống tham nhũng ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả cao, tác dụng lớn. Với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai", nhiều cán bộ, đảng viên bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm pháp luật đã bị xử lý nghiêm minh, kể cả cán bộ cấp cao. Đảng ta đã và đang không ngừng quyết tâm thực hiện di huấn của Bác Hồ “phải giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".

Ở Hải Dương, trong năm 2022, trước những khó khăn chưa từng có, nhưng với ý chí và tinh thần quyết tâm cao của toàn tỉnh, với phương châm hành động “thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 9%, cao hơn bình quân chung của cả nước. Hải Dương hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội so với kế hoạch đề ra. Tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và dự báo là năm còn nhiều khó khăn, thách thức lớn. Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị trong tỉnh sẽ tăng tốc hơn nữa, đưa nhanh nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. Từng cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và cấp ủy các cấp và phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2023, tạo nền tảng thực hiện tốt các mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025. Mỗi cán bộ, đảng viên với tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm nguyện không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, tiên phong, gương mẫu, ra sức thi đua ngay từ những ngày đầu xuân mới, có những đóng góp cụ thể thực hiện thắng lợi các mục tiêu chung.

Đất trời thêm mùa xuân, Đảng ta thêm tuổi mới. Như mùa xuân của thiên nhiên, Đảng là mùa xuân của đất nước, của dân tộc Việt Nam và sẽ trường tồn.

HẢI DƯƠNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đảng là mùa xuân đất nước