Đảng bộ xã Bình Xuyên - điển hình phát triển đảng viên

03/08/2022 16:56

Đảng bộ xã Bình Xuyên (Bình Giang) đã có nhiều cách làm sáng tạo để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên hàng năm.


Những đảng viên mới ở Chi bộ Trường Mầm non Bình Xuyên (Bình Giang)


Là đảng bộ mạnh, số lượng đảng viên đông, những năm qua, Đảng bộ xã Bình Xuyên (Bình Giang) đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phát triển đảng viên mới, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Gắn trách nhiệm cho từng chi bộ

Đảng bộ xã hiện có 512 đảng viên, sinh hoạt tại 16 chi bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Luân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Xuyên cho biết xác định tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, Đảng ủy xã luôn coi đây là nhiệm vụ thường xuyên. Thời gian qua, Đảng ủy xã đã ban hành các văn bản, giao chỉ tiêu, gắn trách nhiệm cụ thể đến từng chi bộ, bí thư chi bộ. Coi kết nạp đảng viên là một trong những tiêu chí đánh giá các chi bộ, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đảng ủy xã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các đoàn thể, chi bộ rà soát, phát hiện quần chúng ưu tú, có kế hoạch bồi dưỡng, hướng dẫn, giúp đỡ để xem xét, kết nạp Đảng.

Mỗi năm, Chi bộ Trường Mầm non Bình Xuyên kết nạp được từ 3-5 đảng viên, vượt chỉ tiêu từ 2-3 đảng viên. Để có được kết quả này, chi bộ nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Đồng chí Nguyễn Thu Hường, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Xuyên cho biết chi bộ chú ý đến đội ngũ giáo viên trẻ, có bản lĩnh, năng lực công tác tốt, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của nhà trường, địa phương để giới thiệu nguồn kết nạp đảng viên. Công tác phát triển đảng viên được chi bộ thực hiện đúng Điều lệ Đảng, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Việc thẩm tra, xác minh lý lịch, các thủ tục được làm chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm chất lượng. 

Chú trọng công tác tuyên truyền

Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ trẻ, đoàn viên thanh niên và hội viên các đoàn thể. Qua đó, giúp họ hiểu rằng đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự, tự hào của tuổi trẻ.

Là chi bộ tiêu biểu trong phát triển đảng viên ở Bình Xuyên, mỗi năm, Chi bộ thôn Quàn kết nạp từ 3-4 đảng viên, luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao. Theo đồng chí Đoàn Quang Chén, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Quàn, việc tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng có vai trò quan trọng. Khi quần chúng hiểu rõ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng thì sẽ có động lực phấn đấu, có ý thức rèn luyện trở thành đảng viên. Muốn vậy, chi bộ Đảng phải đoàn kết, vững mạnh. Để tập thể mạnh thì từng đảng viên phải luôn phát huy vai trò gương mẫu, tiền phong. Đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong các phong trào, tận tâm, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, nhân dân. Ngoài ra, thông qua các hoạt động, phong trào ở địa phương tạo cơ hội cho người trẻ thể hiện sự năng động, sáng tạo. Qua đó, phát hiện những nhân tố mới, tạo nguồn phát triển đảng viên.

Ông Chén cho biết trong công tác phát triển đảng viên, Chi bộ thôn Quàn cũng tuân theo nguyên tắc "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách". Chi bộ phân công nhiệm vụ theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng cho từng đảng viên. Hằng tháng đều đánh giá về công tác phát triển đảng viên. Những mặt mạnh, yếu của quần chúng được chi bộ đưa ra nhận xét, đánh giá, góp ý thẳng thắn. Những quần chúng được bồi dưỡng, kết nạp Đảng phải là những người có lý tưởng, mục tiêu rõ ràng, thực sự nổi bật trong các phong trào, hoạt động của địa phương.

Với những cách làm trên, công tác phát triển đảng viên mới của Đảng bộ xã Bình Xuyên đạt được nhiều kết quả tích cực. Hằng năm, Đảng bộ xã kết nạp từ 17-20 đảng viên, vượt chỉ tiêu từ 6-8 đảng viên, có năm vượt 10 đảng viên. Đây là Đảng bộ điển hình của Bình Giang trong công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới. Bình Xuyên cũng được đánh giá có tốc độ phát triển kinh tế thuộc tốp đầu huyện. 

HÀ NGA

(0) Bình luận
Đảng bộ xã Bình Xuyên - điển hình phát triển đảng viên