Cuộc đua cải cách hành chính

15/03/2022 06:42

UBND tỉnh vừa tổ chức hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2021.

Việc xác định Chỉ số CCHC và công bố chỉ số đó nếu tiếp tục được duy trì đều đặn hằng năm sẽ mang lại tác dụng thiết thực, giống như một cuộc đua bổ ích trong CCHC của tỉnh.

Qua cuộc đua từ năm 2016-2021 đã cho thấy những “tay đua” nhanh, mạnh. Ở khối sở, ngành, 6 năm gần đây thì có tới 5 năm Sở Giao thông vận tải dẫn đầu, chỉ năm 2019 xếp thứ 3. Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021 vươn lên đứng thứ 2 trong khi 5năm trước đó xếp từ thứ 3 đến thứ7. Năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông có sự bứt phá, xếp thứ 3, trong khi năm 2020 chỉ xếp thứ 12 và năm 2019 xếp thứ 15.

Ở nhóm cuối, Sở Y tế bị tụt hạng mạnh khi năm 2021 xếp cuối cùng (thứ 18), giảm 14 bậc so với năm 2020. Xếp thứ 17 là Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, giảm 9 bậc so với năm 2020. Năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo xếp thứ 9 nhưng năm 2021 lại tụt xuống vị trí 16.

Ở giai đoạn 2016-2021, với khối UBND cấp huyện thì TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn, TP Hải Dương và huyện Nam Sách nổi trội hơn cả. TP Hải Dương năm 2021 dẫn đầu trong khi năm 2020 đứng thứ 3. Huyện Nam Sách đứng thứ 4 năm 2020 đã vươn lên đứng thứ 2 năm 2021. Sau 3 năm liên tiếp đứng thứ nhất thì tới năm 2021 TP Chí Linh tụt xuống vị trí thứ 3. Sau 2 năm liên tiếp đứng thứ 2, năm 2021 thị xã Kinh Môn xếp thứ 4.

Ở nhóm thấp, nổi lên là UBND huyện Ninh Giang và UBND Bình Giang. Năm 2021, Ninh Giang xếp cuối (thứ 12), cũng là vị trí của năm 2020, còn năm 2019 và 2018 huyện này đều xếp thứ 10. UBND huyện Bình Giang vẫn duy trì vị trí áp chót (thứ 11) từ năm 2019 tới nay.

Từ cuộc đua Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã bộc lộ những mặt mạnh, mặt yếu của từng sở, ban, ngành, từng UBND huyện, thị xã, thành phố. Trong những đơn vị, địa phương mạnh cũng vẫn có mặt hạn chế.

Nhìn vào Chỉ số CCHC năm 2021 cho thấy công tác CCHC còn không ít hạn chế, khó khăn. Chỉ số CCHC được đánh giá, xác định qua 7 nội dung gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Trong 7 nội dung về CCHC thì 2 nội dung về cải cách thủ tục hành chính và xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số chưa được các cơ quan, đơn vị quan tâm đẩy mạnh nên chỉ số điểm thường thấp hơn so với các nội dung khác. Một số sở, ban, ngành chậm tham mưu công bố bãi bỏ thủ tục hành chính đã hết hiệu lực thi hành, chậm tham mưu công bố thủ tục hành chính đã được quy định trong văn bản của UBND tỉnh và theo quyết định của bộ, ngành chủ quản đã ban hành. Một số cơ quan chưa có giải pháp xử lý các vấn đề qua rà soát để có phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, chậm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị cấp dưới tổ chức thực hiện thủ tục hành chính đã được công bố thuộc phạm vi, chức năng quản lý của mình… Còn có UBND cấp huyện chưa quan tâm chỉ đạo, tổ chức rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính. Một số đơn vị cấp xã không công khai đầy đủ thủ tục hành chính theo quy định, còn tình trạng công khai thủ tục hành chính đã hết hiệu lực thi hành. Một số nơi chậm công khai trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn rất thấp. Còn nhiều người đứng đầu cấp sở, cấp huyện chỉ được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ về công tác CCHC.

Để cuộc đua về Chỉ số CCHC hằng năm ngày càng bổ ích, UBND tỉnh cần tiếp tục quan tâm tạo ra “luật chơi” minh bạch, thưởng -  phạt phân minh. Việc UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong CCHC năm 2021 chính là sự động viên kịp thời. Còn cơ chế, biện pháp xử lý những sở, ngành, địa phương còn yếu kém, nằm ở tốp cuối trong bảng xếp hạng cũng cần được triển khai nghiêm túc, nhất là cần làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu.

TUẤN NGUYÊN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cuộc đua cải cách hành chính