Góc nhìn

Công khai, công bằng trong giải phóng mặt bằng

HOÀNG LINH 22/03/2024 06:00

Công khai, minh bạch, công bằng là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của tỉnh Hải Dương trong thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án, công trình.

img_0052.jpg
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án trọng điểm trên địa bàn TP Hải Dương (ảnh tư liệu)

Năm 2023, tỉnh Hải Dương tạo đột phá trong giải phóng mặt bằng khi bàn giao hàng nghìn ha đất xây dựng dự án, công trình phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Ngay đầu năm 2024, công việc này đã được ráo riết triển khai, nhiều địa phương còn lựa chọn là công việc đột phá. Những điểm nghẽn trong quy trình thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng dần được tháo gỡ, người dân đồng thuận cao, sớm bàn giao đất để dự án nhanh chóng được triển khai ngoài thực địa. Đây chính là kết quả của việc nhất quán trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng của tỉnh khi tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch và công bằng.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải luôn công khai các thông tin về dự án sử dụng quỹ đất cần giải phóng mặt bằng để người dân nắm bắt. Cả hệ thống chính trị vào cuộc vận động, tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích của dự án, công trình đối với sự phát triển chung. Trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng phải minh bạch, tạo điều kiện cho người dân theo dõi, giám sát quy trình. Việc xây dựng đơn giá bồi thường phải bảo đảm công bằng, khách quan, tôn trọng quyền lợi chính đáng của người dân ở mức cao nhất theo quy định của pháp luật. Khi đã thực hiện đầy đủ các bước mà người dân vẫn không chấp thuận, đồng tình thì xây dựng kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

Thực tế thời gian qua cho thấy giải phóng mặt bằng không còn là nút thắt lớn đối với việc triển khai các dự án đầu tư công và đầu tư tư. Một số dự án, công trình từ chỗ đứng trước nguy cơ chậm tiến độ vì vướng mắc trong giải phóng mặt bằng thì dự kiến về đích đúng hạn, thậm chí trước hạn. Lãnh đạo tỉnh quyết đoán, các địa phương chủ động, các sở, ngành tích cực phối hợp nên giải phóng mặt bằng vốn là việc khó trở nên thông suốt hơn. Đối với mỗi dự án, tỉnh đều giao tiến độ giải phóng mặt bằng cụ thể, quy trách nhiệm cho người đứng đầu với tinh thần vướng ở đâu, tháo gỡ kịp thời ở đấy, không đùn đẩy, né tránh để vướng mắc kéo dài.

Vừa qua, việc giải phóng mặt bằng thực hiện khu công nghiệp Đại An mở rộng giai đoạn 2 gặp khó khi người dân huyện Cẩm Giàng có sự so sánh đơn giá bồi thường với dự án gần kề ở TP Hải Dương. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản đã yêu cầu Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng dự án của 2 địa phương họp bàn để có câu trả lời thấu đáo cho người dân. Nếu người dân thắc mắc đúng phải tiếp thu, sửa đổi, còn chưa đúng với quy định thì giải thích cụ thể, rõ ràng. Từ đó đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao của người dân.

Những nơi làm tốt được nêu gương, còn chỗ làm chậm thì thẳng thắn phê bình. Nhờ vậy mà dự án đường dẫn cầu Đồng Việt nối quốc lộ 37 từ không đáp ứng được tiến độ vì vướng mặt bằng cũng đang khẩn trương hoàn thiện. Đường trục Đông-Tây cũng rốt ráo thi công khi có mặt bằng sạch, bảo đảm kế hoạch đề ra…

Thời gian tới, giải phóng mặt bằng vẫn là vấn đề then chốt để tỉnh có thể hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. Vì thế những chuyển biến tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng vừa qua sẽ tạo động lực giúp các địa phương có cách làm tốt, mô hình hay trên cơ sở quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của tỉnh. Có như vậy, giải phóng mặt bằng không còn là rào cản trong phát triển kinh tế-xã hội của Hải Dương.

HOÀNG LINH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công khai, công bằng trong giải phóng mặt bằng