Pháp luật

Con thông minh hơn bạn đồng lứa, có thể xin học vượt lớp?

PV 12/09/2023 09:24

Hỏi: Con tôi học lớp 6 nhưng có khả năng giải môn toán, lý, hóa ở trình độ lớp lớn hơn, được giáo viên công nhận. Vậy cháu có thể xin học vượt lớp được không?

Xuân Phương (TP Hải Dương)

Trả lời: Theo Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm Thông tư 32/2020/TT ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo), học sinh THCS, THPT được học trước tuổi, học vượt lớp, học ở tuổi cao hơn tuổi quy định theo Điều 33 của Điều lệ này.

Theo đó, với học vượt lớp, khoản 4 điều 33 quy định, học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể học vượt lớp trong phạm vi cấp học. Việc xem xét đối với từng trường hợp cụ thể được thực hiện theo các bước sau:

a) Cha mẹ hoặc người đỡ đầu có đơn đề nghị với nhà trường.

b) Hiệu trưởng thành lập Hội đồng khảo sát, tư vấn gồm thành phần cơ bản sau: đại diện của lãnh đạo trường và ban đại diện cha mẹ học sinh của trường; giáo viên dạy lớp học sinh đang theo học.

c) Căn cứ kết quả khảo sát của Hội đồng khảo sát, tư vấn, hiệu trưởng xem xét, quyết định.

Đối chiếu với quy định trên, con bạn đang học lớp 6 bạn có thể làm đơn đề nghị với nhà trường để được xem xét học vượt lớp. Căn cứ kết quả khảo sát của Hội đồng khảo sát, tư vấn, hiệu trưởng nhà trường sẽ xem xét, quyết định.

PV
(0) Bình luận
Con thông minh hơn bạn đồng lứa, có thể xin học vượt lớp?