Chi cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh tổ chức giao lưu thể thao

Sáng 18.5, Chi cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh tổ chức giao lưu thể thao chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (15 - 22.5).

Tin mới nhất