Tạm dừng các hoạt động tập luyện tham dự Hội khỏe Phù Đổng khu vực II

Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các đội tuyển thể thao của tỉnh tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2021 khu vực II tạm thời dừng mọi hoạt động tập luyện để phòng chống dịch Covid-19.

Tin mới nhất