Cẩm Giàng tổ chức giải cầu lông cán bộ, công nhân, viên chức, lao động

Ngày 20.7, Liên đoàn Lao động huyện Cẩm Giàng phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện tổ chức Giải cầu lông cán bộ, công nhân, viên chức, lao động huyện năm 2019.

Tin mới nhất