Bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong thời gian Đại hội XIII

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sỹ có quyết tâm chính trị cao nhất để bảo đảm an toàn giao thông tuyệt đối trong thời gian diễn ra Đại hội.

Tin mới nhất

An toàn giao thông

Bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong thời gian Đại hội XIII

Bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong thời gian Đại hội XIII

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sỹ có quyết tâm chính trị cao nhất để bảo đảm an toàn giao thông tuyệt đối trong thời gian diễn ra Đại hội.

Văn bản mới

Hướng dẫn điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp

Hướng dẫn điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp

UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện các thay đổi nhỏ, thường xuyên về CCN, đồng thời cập nhật, thể hiện trong quy hoạch tỉnh những nội dung thay đổi để báo cáo Thủ tướng Chính phủ...