Hơn 71% số lao động thất nghiệp do hết hạn hợp đồng lao động

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương, trong quý 4.2018 đã có 2.061 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 0,67% tổng số lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp của tỉnh.

Tin mới nhất