Điểm tựa của người lao động ở Công ty TNHH Tung Yang

Việc quan tâm, chăm lo người lao động (NLĐ) ở Công đoàn Công ty TNHH Tung Yang (Cẩm Giàng) đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo của mỗi đoàn viên, góp phần quan trọng vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Tin mới nhất