Bắc Phi "nóng" vì Libya

Nếu còn sự can thiệp của bên ngoài vào chính phủ đoàn kết dân tộc Libya hay chính quyền miền đông thì tình hình tại quốc gia Bắc Phi này chưa thể yên ổn.

Tin mới nhất