Nhiều biến động và khó lường

Năm 2018 đã khép lại, ghi dấu một thế giới với nhiều biến động, nhiều sự kiện mang tính bước ngoặt hoặc tạo ra những chuyển biến lớn cho cục diện tình hình của thế giới trong năm 2019 và cả những năm tiếp theo.

Tin mới nhất