Chặn tình trạng “thổi giá” trang thiết bị y tế

Nghị định số 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế có hiệu lực từ ngày 1.1.2022 với nhiều điểm mới bổ sung các biện pháp quản lý giá trang thiết bị y tế so với các quy định cũ.

Tin mới nhất