Giáo dục

Chuyển 14 trường cao đẳng, trung cấp ra khỏi Bộ Xây dựng

Theo Vietnamnet 27/08/2023 14:17

14 trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc Bộ Xây dựng sẽ được chuyển giao cho Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các địa phương quản lý.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 25.8.2023 Ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

Theo quyết định này, có 11 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng, trong đó có 4 trường đại học là Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh, ĐH Xây dựng miền Trung, ĐH Xây dựng miền Tây.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ chuyển 10 trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc Bộ Xây dựng về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý. Đó là Trường CĐ Xây dựng số 1, Trường CĐ Xây dựng TP.HCM, Trường CĐ Xây dựng Công trình đô thị, Trường CĐ Xây dựng Nam Định, Trường CĐ nghề Việt - Xô số 1, Trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2, Trường CĐ Cơ giới Xây dựng, Trường CĐ nghề Xây dựng, Trường CĐ Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội, Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng.

9 đơn vị sự nghiệp công lập khác trực thuộc Bộ xây dựng cũng được chuyển về địa phương (nơi có trụ sở của các đơn vị sự nghiệp công lập) quản lý, trong đó có 4 trường cao đẳng, trung cấp là: Trường CĐ nghề Lilama I chuyển về UBND tỉnh Ninh Bình quản lý; Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Vinh chuyển về UBND tỉnh Nghệ An quản lý; Trường CĐ nghề Sông Đà chuyển về UBND tỉnh Hòa Bình quản lý; Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng chuyển về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc sát nhập, chuyển giao, tiếp nhận các đơn vị sự nghiệp nói trên phải được hoàn thành trước ngày 30.6.2024.

Theo Vietnamnet
(0) Bình luận
Chuyển 14 trường cao đẳng, trung cấp ra khỏi Bộ Xây dựng