Chuyển giao 11 chi bộ điện lực các huyện, thị xã, thành phố về Đảng bộ Điện lực Hải Dương

26/05/2023 18:46

Chiều 26.5, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tiếp nhận, chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Ban Tổ chức Huyện ủy Bình Giang trao biên bản chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên tại hội nghị

Hội nghị công bố quyết định của Tỉnh ủy chuyển 11 tổ chức cơ sở đảng gồm các chi bộ Điện lực TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn và các huyện: Cẩm Giàng, Nam Sách, Thanh Hà, Bình Giang, Ninh Giang, Tứ Kỳ, Thanh Miện, Gia Lộc cùng 440 đảng viên trực thuộc các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy về Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Riêng Chi bộ Điện lực TP Hải Dương đã trực thuộc Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp nhận và chuyển giao 11 chi bộ cùng 440 đảng viên trên về trực thuộc Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ khẩn trương kiện toàn, sắp xếp tổ chức, nhân sự. Các chi bộ tiến hành rà soát, điều chỉnh quy chế hoạt động, các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ để bảo đảm phù hợp, hiệu quả với mô hình mới; tiếp tục duy trì nghiêm túc chế độ, nâng cao hiệu quả sinh hoạt theo đúng Điều lệ Đảng.

Việc chuyển giao được thực hiện theo Quy định số 60-QĐ/TW ngày 8.3.2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.

HOÀNG BIÊN

(0) Bình luận
Chuyển giao 11 chi bộ điện lực các huyện, thị xã, thành phố về Đảng bộ Điện lực Hải Dương