Tư vấn

Chồng vay tiền để đánh bạc, vợ có phải trả nợ?

ST 27/09/2023 09:04

Hỏi: Tôi và chồng kết hôn năm 2020, do mâu thuẫn nên gần đây tôi yêu cầu ly hôn. Tôi vừa mới phát hiện chồng có vay tiền để đánh bạc (100 triệu đồng), bây giờ chủ nợ đến đòi tôi. Xin hỏi tôi có nghĩa vụ phải trả tiền cho họ không?

Trần Mỹ Phương (Thanh Hà)

Trả lời: Khoản 3 điều 45, Luật Hôn nhân và gia đình hiện hành có quy định nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ chồng. Cụ thể:

Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình thì được xác định là nghĩa vụ riêng của mỗi bên.

Đồng thời, khoản 20 điều 3 luật này cũng quy định về nhu cầu thiết yếu như sau:

Nhu cầu thiết yếu là nhu cầu sinh hoạt thông thường về ăn, mặc, ở, học tập, khám bệnh, chữa bệnh và nhu cầu sinh hoạt thông thường khác không thể thiếu cho cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình.

Như vậy, việc chồng bạn xác lập giao dịch dân sự vay tiền để đánh bạc không vì nhu cầu của gia đình nên không phải khoản nợ chung. Do đó, bạn không có nghĩa vụ phải trả số tiền vay trên cho chủ nợ của chồng.

ST
(0) Bình luận
Chồng vay tiền để đánh bạc, vợ có phải trả nợ?