Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước

THỨ NĂM, 25/11/2021 19:08:08

Đây là một trong những nội dung tại buổi làm việc của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh với Kho bạc Nhà nước tỉnh chiều 25.11.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích phát biểu kết luận buổi làm việc

Chiều 25.11, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh về kết quả thu chi ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh cùng một số nội dung liên quan.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích ghi nhận những cố gắng của KBNN tỉnh trong quản lý, kiểm soát thu chi NSNN trên cơ sở bám sát Luật NSNN và các văn bản pháp luật liên quan. Tỷ lệ bình quân hồ sơ giao dịch với KBNN các cấp qua dịch vụ công trực tuyến đạt 99,8%, với 100% số đơn vị sử dụng ngân sách trong toàn tỉnh tham gia dịch vụ công trực tuyến.

Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề vướng mắc liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công; tạm ứng, thu hồi tạm ứng…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Ban Kinh tế-Ngân sách tổng hợp các vướng mắc làm cơ sở báo cáo tại hội nghị Thường trực HĐND tỉnh. Tăng cường giám sát các vấn đề vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, nhất là liên quan đến trình tự, thủ tục đầu tư công. KBNN tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu NSNN xây dựng kênh tiếp nhận thông tin để tạo điều kiện tối đa cho người nộp thuế. Phối hợp các đơn vị thụ hưởng NSNN để nâng cao hiệu quả chi NSNN; phối hợp các đơn vị tài chính để tổng hợp và báo cáo thường xuyên, nhất là về các vướng mắc, kiến nghị, đề xuất nhằm hướng tới mục tiêu quản lý NSNN hiệu quả.

Đại diện Kho bạc Nhà nước tỉnh trình bày một số nội dung tại buổi làm việc

Liên quan đến thu NSNN, KBNN tỉnh đã mở 47 tài khoản chuyên thu và đang làm thủ tục mở thêm 1 tài khoản chuyên thu tại Ngân hàng VPBank để thực hiện ủy nhiệm thu cho các ngân hàng thương mại. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thông qua nhiều kênh thu, nộp ngân sách nhà nước.

Tổng nguồn vốn đầu tư công 2020 NSNN được phép kéo dài sang năm 2021 đã giải ngân 238 tỷ đồng, đạt 57,83% kế hoạch. Thực hiện giải ngân 3.017 tỷ đồng vốn trong nước ngân sách địa phương thuộc kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đạt 66,98%. Về 263,179 tỷ đồng nguồn vốn vay nước ngoài giao cho tỉnh, tính đến ngày 23.11, cả 2 dự án được phân bổ (gồm dự án: nâng cao an toàn hồ đập, phát triển tổng hợp các đô thị động lực TP Hải Dương) đang trong giai đoạn lập hồ sơ mời thầu và lựa chọn nhà thầu nên chưa giải ngân.

Về tạm ứng và thu hồi tạm ứng, đến nay còn 1,3 tỷ đồng đã tạm ứng cho 3 dự án chưa thu hồi được.

HÀ KIÊN

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu