Lấy ý kiến tham gia xây dựng Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

THỨ SÁU, 14/09/2018 19:03:06

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia xây dựng 2 dự án: Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và Luật Đặc xá (sửa đổi).


Đại biểu đóng góp xây dựng luật

Sáng 14.9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia xây dựng 2 dự án: Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và Luật Đặc xá (sửa đổi) sẽ được Quốc hội khóa XIV xem xét tại kỳ họp thứ 6 tới.

Tại hội nghị đã có 12 lượt ý kiến phát biểu tham gia đóng góp vào 2 dự thảo luật. Đối với dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi), các ý kiến tập trung tham gia vào quy định hạn tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, sĩ quan công an nhân dân (điều 31); cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan công an nhân dân (điều 26). Có ý kiến cho rằng hạn tuổi phục vụ cao nhất của hạ sĩ quan là 45 tuổi theo dự thảo luật là chưa phù hợp. Ngoài quy định về cấp bậc hàm cao nhất đối với cấp trưởng, cũng cần có quy định cụ thể đối với cấp phó…

Tham gia ý kiến vào Luật Đặc xá (sửa đổi), các ý kiến tập trung vào các quy định về thời điểm đặc xá (điều 5), điều kiện được đề nghị đặc xá (điều 11) và các trường hợp không được đề nghị đặc xá (điều 12). Cụ thể, Chủ tịch nước xem xét, quyết định về đặc xá nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt. Các ý kiến cho rằng cần cụ thể hóa, xác định rõ thời gian, sự kiện trọng đại của đất nước. Đối với điều kiện được đặc xá, cần làm rõ một số nội dung để cụ thể hóa, tránh chồng chéo với các quy định khác. Đối với các trường hợp không được đề nghị đặc xá, các đại biểu cơ bản nhất trí với các điều khoản, đề nghị không đặc xá đối với các đối tượng có từ 1 tiền án trở lên để bảo đảm tính nghiêm khắc của pháp luật.  

Ngoài ra, còn nhiều ý kiến đóng góp về việc điều chỉnh, thay thế các từ ngữ trong các điều khoản của luật.

Các ý kiến tham gia sẽ được Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, tổng hợp và trình tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.

HÀ NGA

 

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu