Đổi mới, sáng tạo, lãnh đạo TP Hải Dương phát triển nhanh và vững chắc hơn

THỨ BẢY, 06/06/2020 11:53:03

Báo Hải Dương điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Dương của đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

>> Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ XXIII


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ XXIII

-Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương!

-Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

-Kính thưa các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể đại hội!


Hôm nay, trong không khí vui mừng, phấn khởi của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh hướng về kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dương (10.6.1940-10.6.2020) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ và nhân dân TP Hải Dương, đơn vị được chọn tổ chức Đại hội điểm cấp trên cơ sở của tỉnh trọng thể khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, các đồng chí lão thành cách mạng, các vị đại biểu khách quý cùng 289 đại biểu chính thức của đại hội - những đảng viên ưu tú đại diện cho gần 20.000 đảng viên của Đảng bộ thành phố. Chúc các đồng chí và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Thưa toàn thể đại hội

Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ TP Hải Dương là một sự kiện chính trị quan trọng, mở đầu cho thời kỳ phát triển mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; đồng thời thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân của thành phố và của cả tỉnh. Thành công của Đại hội chắc chắn sẽ thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của TP Hải Dương trong thời gian tới và góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Thưa toàn thể các đồng chí!

TP Hải Dương là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học của tỉnh; là đô thị phát triển và cũng là trung tâm tăng trưởng kinh tế có vai trò động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương.

5 năm qua, trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới bên cạnh những thuận lợi và thời cơ, cũng có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là chúng ta phải chống chọi với đại dịch Covid - 19. Nhưng với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, đổi mới, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Dương đã vượt qua khó khăn, thách thức, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ XXII đã đề ra, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật là:

Kinh tế của thành phố tiếp tục phát triển, tăng trưởng hằng năm cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ và thu ngân sách nhà nước hằng năm đều vượt kế hoạch đề ra. Công tác chỉnh trang đô thị và xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo sâu sát, quyết liệt và đạt kết quả quan trọng. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị có nhiều tiến bộ. Nếp sống văn minh đô thị có chuyển biến tích cực. Diện mạo thành phố thay đổi rõ nét, môi trường cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp, khang trang hơn, không gian đô thị được mở rộng. Đặc biệt, năm 2019 thành phố đã trở thành đô thị loại I, đây là tiền đề quan trọng, tạo vị thế mới cho thành phố tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tới.

Lĩnh vực văn hóa –xã hội có nhiều tiến bộ, giáo dục và đào tạo luôn duy trì vị trí đứng đầu trong toàn tỉnh. An sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện đạt kết quả tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố và tăng cường.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính quyền được quan tâm chú trọng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Thực hiện tốt việc kiện toàn, sắp xếp các mô hình tổ chức đảng, tinh gọn tổ chức bộ máy phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới. Cải cách hành chính có nhiều tiến bộ. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, nội bộ đoàn kết, thống nhất là nhân tố quan trọng tạo nên thành công của nhiệm kỳ vừa qua, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của tỉnh Hải Dương.

Thay mặt Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Dương đã đạt được trong 5 năm qua.

Thưa toàn thể đại hội!

Bên cạnh những ưu điểm, kết quả nêu trên, trong nhiệm kỳ vừa qua, thành phố cũng còn những hạn chế, thiếu sót. Đó là kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của thành phố. Một số dự án lớn, quan trọng vẫn còn chậm tiến độ. Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị, một số lĩnh vực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của thành phố. Chưa xây dựng được các công trình văn hóa, điểm nhấn của đô thị trung tâm. Một số vấn đề xã hội bức xúc chậm được khắc phục. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tương đối ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn những yếu tố có thể gây bất ổn. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền một số mặt còn hạn chế. Một số cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ chưa đáp ứng yêu cầu, còn để người dân, doanh nghiệp phàn nàn. Việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị còn nhiều điểm cần cố gắng hơn nữa.

Tôi đề nghị đại hội cần tập trung trí tuệ, phân tích, thảo luận làm rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm. Từ đó đề ra những biện pháp khắc phục hiệu quả để thành phố có bước tiến nhanh hơn, vững chắc hơn trong thời gian tới, đáp ứng với kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân TP Hải Dương cũng như của tỉnh.

Thưa các đồng chí!

Chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Với mục tiêu xây dựng TP Hải Dương trở thành đô thị xanh, thông minh, thân thiện, an toàn; giữ vững vai trò là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học và giáo dục của tỉnh là nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố đang đặt kỳ vọng rất lớn vào những quyết sách đúng đắn và mạnh mẽ của Đại hội Đảng bộ thành phố lần này.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo, tôi đề nghị đại hội cần tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, nhất là những định hướng lớn để thành phố phát triển trong thời gian tới. Tại đại hội hôm nay, tôi xin nhấn mạnh và lưu ý thêm một số nội dung sau:

Một là, Đảng bộ và nhân dân TP Hải Dương cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thành phố là đầu tàu, động lực phát triển quan trọng cho các địa phương khác trong toàn tỉnh. Đảng bộ thành phố phải phát huy mạnh mẽ kết quả đạt được trong 5 năm qua để chủ động, đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Huy động mọi nguồn lực và đề ra những giải pháp thiết thực, bảo đảm tính khả thi để tiếp tục phát triển với tốc độ cao hơn mức bình quân chung của tỉnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ.

Tôi rất đồng tình với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, TP Hải Dương cơ bản trở thành đô thị xanh, thông minh, thân thiện, an toàn. Đây là mục tiêu được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố đồng tình ủng hộ, vì vậy cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố phải cố gắng, quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt mới thực hiện hoàn thành mục tiêu này. Trước hết, phải xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án để xây dựng đô thị xanh, thông minh, thân thiện, an toàn và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân trong tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trong từng thời gian cụ thể.

Hai là, huy động các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để tạo sự đột phá trong tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Trên cơ sở lấy phát triển công nghiệp công nghệ cao là nền tảng, phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn là nhiệm vụ quan trọng, đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ, ưu tiên các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao. Tạo môi trường thuận lợi thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, có năng lực đầu tư vào các ngành dịch vụ mới, có giá trị gia tăng cao như dịch vụ tài chính, viễn thông, văn hoá, y tế, giáo dục... Chủ động liên kết, hợp tác phát triển với các địa phương có thế mạnh để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nông nghiệp sạch, công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và liên kết thành chuỗi sản xuất. Cung ứng, quản lý và xây dựng thương hiệu sản phẩm riêng có của Hải Dương.

Ba là, tập trung làm tốt quy hoạch, quản lý quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cần phải quyết liệt để bứt phá mạnh mẽ phát triển không gian nội đô 5-10 năm tới. Xây dựng thành phố sớm trở thành đô thị thông minh, thu hút đầu tư xây dựng khu đô thị trung tâm-vùng lõi của thành phố với các công trình điểm nhấn để làm đẹp hơn cảnh quan, kiến trúc thành phố và thu hút cư dân nơi khác đến thành phố làm việc và sinh sống. Đầu tư, khai thác lợi thế không gian hai bên bờ sông Thái Bình, phát triển các trục giao thông kết nối các khu chức năng đô thị phù hợp với quy hoạch và phát triển giao thông công cộng đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đô thị trước mắt và lâu dài.

Bốn là, chú trọng phát triển văn hoá, giáo dục, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội. Thành phố phải tập trung đào tạo được nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho phát triển. Quan tâm giải quyết việc làm, đời sống cho nhân dân, nhất là ở những nơi chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang làm công nghiệp, dịch vụ và đô thị. Đầu tư tương xứng cho các thiết chế văn hóa, thể thao. Chú trọng phát triển mạnh và quản lý tốt các hoạt động văn hoá, tạo môi trường lành mạnh, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; xây dựng thành phố thật sự thân thiện, an toàn. Thường xuyên nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng, chủ động ngăn chặn và xử lý kiên quyết, kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Năm là, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII. Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, nhất là sinh hoạt của các chi bộ. Làm tốt công tác cán bộ; nâng cao chất lượng cấp ủy viên, chất lượng đảng viên. Đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị loại I. Phân công nhiệm vụ theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm và kiên quyết sắp xếp, tinh giản cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ. Quan tâm công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên, nhất là khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Sáu là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Yêu cầu cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu khi thực hiện nhiệm vụ phải luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người dân, doanh nghiệp, lắng nghe và giải quyết kịp thời lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, doanh nghiệp, nhất là những vấn đề bức xúc để sao cho thấu tình, đạt lý. Cải cách hành chính phải đồng bộ về thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức; từng bước xây dựng chính quyền đô thị, chính quyền điện tử theo hướng xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Bảy là, TP Hải Dương được mở rộng là đô thị loại I, một số xã được chuyển từ các huyện về và một số xã mới được chuyển thành phường, người dân chưa thực sự quen với nếp sống đô thị. Thành phố cần có lộ trình để mọi người dân thích nghi với nếp sống đô thị hiện đại, văn minh. TP Hải Dương- Thành Đông xưa văn hiến, người Thành Đông phải sống thực sự có văn hóa tiêu biểu của người Thành Đông. Đó là lối sống nhân ái, nghĩa tình, thủy chung, trong sáng, tôn trọng, thượng tôn pháp luật, cùng nhau xây dựng thành phố Hải Dương là đô thị văn minh, hiện đại và đáng sống.

Thưa các đồng chí

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội lần này là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa mới, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Phát huy tinh thần trách nhiệm của các đại biểu, Đại hội cần đi sâu thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đồng thời, tôi đề nghị đại biểu Đại hội cần phát huy tinh thần dân chủ, công tâm, khách quan, đề cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, sáng suốt lựa chọn những đồng chí hội đủ các tiêu chuẩn, có phẩm chất đạo đức, có uy tín, tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và tiên phong trong đổi mới để tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá mới cũng như bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Thưa toàn thể Đại hội

Với truyền thống đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, tôi tin tưởng rằng đại hội sẽ tập trung trí tuệ, tiếp tục đóng góp ý kiến để có những quyết định đúng đắn về phát triển thành phố trong thời kỳ mới, phấn đấu xây dựng TP Hải Dương đến năm 2030 cơ bản trở thành đô thị xanh, thông minh, thân thiện, an toàn, góp phần xây dựng tỉnh Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Xin kính chúc các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

-------------------------------------
Đầu đề của báo Hải Dương

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu