Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ XXIII

THỨ BẢY, 06/06/2020 11:15:48

Đảng bộ TP Hải Dương được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đại hội điểm cấp trên cơ sở, cũng là đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy.


Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ XXIII

Sáng 6.6, Đảng bộ TP Hải Dương khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đại hội điểm cấp trên cơ sở, cũng là đại hội thực hiện bầu trực tiếp bí thư cấp ủy.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo một số ban xây dựng Đảng Trung ương tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các thành viên đoàn công tác giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đại hội điểm; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực và Trưởng Ban Tổ chức các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của thành phố qua các thời kỳ và 289 đại biểu đại diện cho trên 19.000 đảng viên của 76 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Hải Dương.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ XXII và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong buổi sáng, các ý kiến tham gia thảo luận đã làm rõ những kết quả Đảng bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua, đề xuất các giải pháp thực hiện mục tiêu nhiệm kỳ tới trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền; quản lý môi trường, đô thị; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên; xây dựng TP Hải Dương văn minh, xanh, sạch, đẹp...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Dương đã đạt được trong 5 năm qua.

Các đồng chí đề nghị đại hội quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, tập trung trí tuệ, phân tích, thảo luận làm rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra những biện pháp khắc phục hiệu quả, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới và xa hơn cho giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để thành phố có bước tiến nhanh hơn, vững chắc hơn.


Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ XXIII

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo, các đồng chí yêu cầu Đảng bộ thành phố phải phát huy mạnh mẽ kết quả đạt được trong 5 năm qua để chủ động, đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; huy động mọi nguồn lực và đề ra những giải pháp thiết thực, bảo đảm tính khả thi để thành phố tiếp tục phát triển với tốc độ cao hơn.

Cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố phải cố gắng, có quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt để chuyển đổi phát triển đô thị theo kiểu tăng trưởng đơn thuần sang phát triển theo chiều sâu, tạo sự thay đổi về chất, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 TP Hải Dương cơ bản trở thành đô thị xanh, thông minh, thân thiện, an toàn.

TP Hải Dương cần tập trung làm tốt quy hoạch, quản lý quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Xác định nguồn lực, lựa chọn các công trình, dự án động lực để triển khai đầu tư có hiệu quả. Tạo môi trường thuận lợi thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đầu tư vào các ngành dịch vụ mới, có giá trị gia tăng cao. Chú trọng phát triển văn hoá, giáo dục, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội. Quan tâm giải quyết việc làm, đời sống cho nhân dân, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phục vụ cho phát triển. Đầu tư tương xứng cho các thiết chế văn hóa, thể thao...


Đồng chí Lê Đình Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hải Dương phát biểu khai mạc Đại hội

Các đồng chí yêu cầu Đảng bộ TP Hải Dương tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII. Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương. Làm tốt công tác cán bộ, nâng cao chất lượng cấp ủy viên, chất lượng đảng viên. Quan tâm công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên, nhất là khu vực ngoài nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố.

TP Hải Dương cần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số mạnh mẽ khu vực công đáp ứng yêu cầu chính quyền đô thị và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Từng bước xây dựng chính quyền đô thị, chính quyền điện tử theo hướng phục vụ nhân dân, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Có lộ trình để người dân thành phố thích nghi với nếp sống đô thị hiện đại, xây dựng lối sống nhân ái, nghĩa tình, thủy chung, trong sáng, tôn trọng, thượng tôn pháp luật, cùng nhau xây dựng thành phố Hải Dương là đô thị văn minh, hiện đại và đáng sống.


Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025

Các đồng chí đề nghị Đại hội Đảng bộ TP Hải Dương cần tập trung, đi sâu thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; đồng thời phát huy tinh thần dân chủ, công tâm, khách quan, đề cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, sáng suốt lựa chọn những đồng chí hội đủ các tiêu chuẩn, có phẩm chất đạo đức, có uy tín, tinh thần trách nhiệm cao để tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XXIII (xem toàn văn bài phát biểu của đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển tại đây).

Cuối giờ sáng, Đại hội tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Dương khóa XXIII.

Chiều 6.6, đại hội tiếp tục làm việc. Sáng 7.6, đại hội bế mạc.

HOÀNG BIÊN - THÀNH CHUNG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu