Nhà đất

Chi tiết hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 của từng địa phương ở Hải Dương

HK 17/06/2024 07:57

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 của từng địa phương trên địa bàn tỉnh.

kdcph06-13d17b45ab018b5d3f45e1112d9bb094(1).jpg
UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất chi tiết, làm cơ sở tính giá đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh (ảnh minh họa)

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên toàn tỉnh năm 2024 gồm hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất ở đô thị, nông thôn; đất thương mại, dịch vụ tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề.

Đất thương mại, dịch vụ tại vị trí nằm ngoài các khu, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh có hệ số điều chỉnh giá đất là 1,3 đối với vị trí 1, vị trí 2; hệ số điều chỉnh của các vị trí khác là 1.

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại vị trí nằm ngoài các khu, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh có hệ số điều chỉnh giá đất là 1, áp dụng cho tất cả các vị trí.

Hệ số điều chỉnh giá đất nói trên áp dụng cho các trường hợp quy định tại điểm a, khoản 4 điều 114, khoản 3 điều 189 Luật Đất đai 2013; tính tiền thuê đất trả tiền hằng năm khi Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng; xác định giá đất của thửa đất, khu đất cần định giá mà tổng giá trị tính theo giá đất trong bảng giá đất đối với diện tích phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dưới dưới 20 tỷ đồng; tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với các trường hợp thu hồi nhiều thửa đất liền kề nhau, có cùng mục đích sử dụng mà không đủ điều kiện để áp dụng phương pháp so sánh.

Chi tiết các trường hợp áp dụng cụ thể tại đây.

Quyết định nói trên có hiệu lực từ ngày 14/6/2024.

Trong phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất, giá đất của thửa đất cần định giá bằng giá đất trong bảng giá đất của thửa đất đó nhân với hệ số điều chỉnh giá đất.

Hệ số điều chỉnh giá đất ở đô thị tại TP Hải Dương tại đây.

Hệ số điều chỉnh giá đất ở đô thị tại TP Chí Linh tại đây.

Hệ số điều chỉnh giá đất ở đô thị tại thị xã Kinh Môn tại đây.

Hệ số điều chỉnh giá đất ở đô thị tại huyện Thanh Miện tại đây.

Hệ số điều chỉnh giá đất ở đô thị tại huyện Ninh Giang tại đây.

Hệ số điều chỉnh giá đất ở đô thị tại huyện Bình Giang tại đây.

Hệ số điều chỉnh giá đất ở đô thị tại huyện Gia Lộc tại đây.

Hệ số điều chỉnh giá đất ở đô thị tại huyện Tứ Kỳ tại đây.

Hệ số điều chỉnh giá đất ở đô thị tại huyện Cẩm Giàng tại đây.

Hệ số điều chỉnh giá đất ở đô thị tại huyện Thanh Hà tại đây.

Hệ số điều chỉnh giá đất ở đô thị tại huyện Kim Thành tại đây.

Hệ số điều chỉnh giá đất ở đô thị tại huyện Nam Sách tại đây.

HK
(0) Bình luận
Chi tiết hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 của từng địa phương ở Hải Dương
ss