Chính trị

Chặng đường vẻ vang 85 năm của Đảng bộ TP Hải Dương

Nguyễn Mơ-Tuấn Anh 26/08/2023 14:49

Trải qua 85 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ TP Hải Dương đã phát huy truyền thống cách mạng, lãnh đạo nhân dân đạt được nhiều thành tựu lớn.

85-nam-dang-bo-tp-hdjfhgjsfghjg.jpg
Nguyễn Mơ-Tuấn Anh
(0) Bình luận
Chặng đường vẻ vang 85 năm của Đảng bộ TP Hải Dương