Tư vấn

Cảnh sát giao thông có được dùng vũ lực trấn áp người vi phạm giao thông không?

. 18/03/2024 6:39

Hỏi: Xin hỏi, Cảnh sát giao thông có được dùng vũ lực để trấn áp người vi phạm giao thông không?

HOÀNG NGUYỄN (TP Hải Dương)

Cảnh sát giao thông có được dùng vũ lực trấn áp người vi phạm giao thông không? -0
Ảnh minh họa/ITN

Trả lời:

Theo điều 8, Thông tư số 65/2020/TT-BCA - Thông tư Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông quy định về quyền hạn của Cảnh sát giao thông trong tuần tra, kiểm sát bao gồm:

- Được dừng các phương tiện tham gia giao thông đường bộ (phương tiện giao thông) theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, Thông tư này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ, giấy tờ của người điều khiển phương tiện giao thông, giấy tờ của phương tiện giao thông và giấy tờ tùy thân của người trên phương tiện...;

- Được áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về giao thông đường bộ, trật tự xã hội và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật;

- Được yêu cầu cơ quan tổ chức, cá nhân phối hợp, hỗ trợ giải quyết tai nạn, ùn tắc, cản trở giao thông hoặc trường hợp khác gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ...;

- Được trang bị, lắp đặt, sử dụng phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an;

- Được tạm thời đình chỉ đi lại ở một số đoạn đường nhất định, phân lại luồng, phân lại tuyến và nơi tạm dừng, đỗ phương tiện giao thông khi có tình huống ách tắc giao thông, tai nạn giao thông hoặc khi có yêu cầu cần thiết khác về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

- Thực hiện các quyền hạn khác của lực lượng Công an nhân dân theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, trong xử lý vi phạm giao thông đường bộ Cảnh sát giao thông có thể áp dụng các biện pháp ngăn chặn như: Tạm giữ phương tiện vi phạm; tạm giữ giấy phép, chứng chỉ hành nghề; khám xét phưng tiện vận tải….

Nếu hành vi chống đối của người vi phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội; xét thấy cần thiết phải ngăn chặn bằng biện pháp dùng vũ lực thì Cảnh sát giao thông có thể tấn công đối tượng để khống chế. Tuy nhiên, hành vi đánh người này cũng chỉ được coi là hợp pháp nếu thuộc trường hợp “phòng vệ chính đáng” hoặc “tình thế cấp thiết” đã được Bộ luật Hình sự quy định. Mọi hành vi có tính chất vượt quá giới hạn đều là vi phạm pháp luật.

Như vậy, hiện tại không có quy định nào cho phép Cảnh sát giao thông được dùng vũ lực trấn áp người tham gia giao thông. Ngay cả khi người tham gia giao thông có vi phạm luật giao thông đường bộ. Trường hợp người vi phạm chống đối, Cảnh sát giao thông có thể áp dụng các biện pháp ngăn chặn; bảo đảm cho việc xử lý vi phạm hành chính, chứ không được phép đánh người vi phạm.

.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cảnh sát giao thông có được dùng vũ lực trấn áp người vi phạm giao thông không?