Cẩm Giàng tăng cường phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến

14/01/2023 09:46

Việc xây dựng điển hình tiên tiến phải được tiến hành từ cơ sở và được chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ ở cả 4 khâu: phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến.

Xã Đức Chính nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh

Năm 2023, huyện Cẩm Giàng tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát nội dung, định hướng, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và chủ đề thi đua “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá”. Tăng cường tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng. Việc xây dựng điển hình tiên tiến phải được tiến hành từ cơ sở và được chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ ở cả 4 khâu: phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tổ chức thực hiện tốt phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức huyện Cẩm Giàng thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động, tự tu dưỡng rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Nhiều tập thể, cá nhân được Huyện ủy, UBND huyện tặng giấy khen   

Năm 2022, Huyện ủy Cẩm Giàng có 97,6% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 19,5% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt hơn 88,2%. Tỷ lệ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu dân cư đạt 92,5%, tăng 25% so với nhiệm kỳ trước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Huyện thực hiện đạt và vượt mức 8/11 chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện tăng trưởng 16,8%, vượt 9,8%. Thu nhập bình quân đạt 65,1 triệu đồng/người, vượt 2,1 triệu đồng/người. Thêm 3 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

Tại hội nghị phát động thi đua năm 2023 của Huyện ủy Cẩm Giàng ngày 12.1, xã Đức Chính được tặng cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh; nhiều tập thể, cá nhân được Huyện ủy, UBND huyện tặng giấy khen.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cẩm Giàng tăng cường phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến