Xây dựng Đảng

Cẩm Giàng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

LONG BIÊN 05/06/2024 15:00

Các cấp ủy ở huyện Cẩm Giàng đã có nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

z5493592478681_2c59df76d49ea87701e5a8efd3807588(1).jpg
Các đồng chí cấp uỷ từ huyện đến cơ sở ở Cẩm Giàng thực hiện nghiêm túc việc dự sinh hoạt Đảng tại các tổ chức đảng cơ sở. Trong ảnh: Lãnh đạo Đảng ủy xã Tân Trường dự họp Chi ủy mở rộng Chi bộ thôn Tân Kỳ để bàn về triển khai công tác giải phóng mặt bằng

Gắn với thực hiện nhiệm vụ

Đảng bộ thị trấn Lai Cách là đơn vị có nhiều chi bộ trực thuộc nhất huyện Cẩm Giàng với 19 chi bộ, 663 đảng viên, trong đó có 13 chi bộ thôn, khu dân cư. Nhiều chi bộ, đông đảng viên và là địa bàn trọng điểm của huyện nên việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cán bộ, đảng viên rất quan trọng.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy thị trấn phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ. Theo đó, các Đảng ủy viên phụ trách phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc lãnh đạo của chi ủy, chi bộ trong thực hiện các nhiệm vụ và phải dự các buổi sinh hoạt định kỳ, chuyên đề với cấp ủy, chi bộ mình phụ trách.

Đồng chí Hoàng Văn Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Lẻ Doi cho biết: “Nhờ có sự sâu sát của cấp ủy cấp trên mà chất lượng sinh hoạt chi bộ chuyển biến tích cực. Các đồng chí Đảng ủy viên cùng dự sinh hoạt góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên và nề nếp sinh hoạt của chi bộ. Nhiều chủ trương, chỉ đạo của cấp trên được quán triệt, thông tin tới đảng viên nhanh, đầy đủ hơn. Những tâm tư, ý kiến của đảng viên cũng được ghi nhận, giải quyết kịp thời, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc. Điển hình là chi bộ thôn vừa lãnh đạo hoàn thành “giải phóng mặt bằng 0 đồng”, đang thi công mở rộng đoạn đường 300 m ở đầu thôn từ 3 m lên 7 m”

Tại Đảng bộ xã Tân Trường, nội dung sinh hoạt chi bộ được đổi mới theo hướng gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và giải quyết các vấn đề thực tiễn tại cơ sở. Việc này tạo bầu không khí sinh hoạt chi bộ sinh động, hấp dẫn hơn, thu hút sự quan tâm của đảng viên; khắc phục được tình trạng chung chung tại các buổi sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Trần Xuân Huấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Trường chia sẻ: “Từ việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, Đảng bộ, các nghị quyết được ban hành sát đúng với thực tế nên khi tổ chức thực hiện được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ cao. Một nhiệm vụ quan trọng của xã trong thời gian qua là tuyên truyền, vận động, phối hợp thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Khu công nghiệp Tân Trường mở rộng. Đến nay 100% số hộ trong xã đều đồng thuận cao và bàn giao mặt bằng với tổng diện tích hơn 106 ha, không có trường hợp nào phải thực hiện cưỡng chế”.

z5493149224005_53ace9ffbbc6bddc1f1e1252634da587(2).jpg
Đồng chí Hoàng Văn Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Lẻ Doi (đứng bên trái) trao đổi với lãnh đạo Đảng ủy thị trấn Lai Cách về tình hình “giải phóng mặt bằng 0 đồng” thi công mở rộng đoạn đường ở đầu thôn từ 3 m lên 7 m

Chú trọng từ đầu nhiệm kỳ

Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng là nhiệm vụ được Huyện ủy Cẩm Giàng chú trọng triển khai thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ này. Ngày 5/1/2021, Huyện ủy đã ban hành Đề án số 04-ĐA/HU về Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, tăng cường công tác phát triển đảng viên mới góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng giai đoạn 2021 – 2025.

Một trong những giải pháp trọng tâm Huyện ủy Cẩm Giàng đề ra là nâng cao, gắn trách nhiệm cấp ủy với đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng. Các cấp ủy đã nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng theo quy định, quy chế làm việc. Nhiều cấp ủy cơ sở trong huyện đã ban hành nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các đồng chí cấp uỷ từ huyện đến cơ sở phải thực hiện nghiêm túc việc dự sinh hoạt Đảng tại các loại hình tổ chức đảng cơ sở theo sự chỉ đạo của cấp trên. Hàng năm, Ban chỉ đạo Đề án số 04-ĐA/HU tham mưu Huyện ủy kiểm tra, giám sát đối với cấp cơ sở trong việc triển khai, thực hiện và báo cáo kết quả với Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy định, đồng thời lấy đây là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng...

Qua hơn 3 năm thực hiện Đề án số 04-ĐA/HU, các cấp ủy, tổ chức đảng ở Cẩm Giàng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo bước chuyển biến mới trong sinh hoạt Đảng. Nề nếp, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ đã được nâng lên. Các đảng bộ thực hiện nghiêm túc việc duy trì chế độ sinh hoạt đúng quy định. Tỷ lệ đảng viên tham dự sinh hoạt trung bình đạt trên 85%, cao hơn năm 2020 (đạt 75%). Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề các chi bộ được chú trọng, nhất là đối với các chi bộ nông thôn. Có trên 50% cấp ủy sinh hoạt chuyên đề đạt chất lượng và đúng hướng dẫn...

Theo đồng chí Lê Xuân Dũng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Cẩm Giàng, cùng với những kết quả đạt được thì việc thực hiện Đề án số 04-ĐA/HU, trong đó có việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng vẫn còn một số hạn chế. Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp để đạt những mục tiêu chưa đạt, còn hạn chế như nội dung, chất lượng sinh hoạt và tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên đề bảo đảm đúng quy định. Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban chỉ đạo thực hiện Đề án số 04-ĐA/HU sẽ đặc biệt chú trọng trọng nâng cao hơn nữa trách nhiệm vai trò của cấp ủy, người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao để nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng.

LONG BIÊN
(0) Bình luận
Cẩm Giàng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
ss