Các điều kiện công bố về dịch bệnh truyền nhiễm

28/10/2010 21:02

Việc công bố dịch truyền nhiễm chỉ được thực hiện khi có đủ 2 điềukiện: Một là, có số người mắc bệnh truyền nhiễm vượt quá số người mắcdự tính bình thường của cơ quan y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương trở lên...

Ngày 25-10, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 64/2010/QĐ-TTG về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm. Theo đó, việc công bố dịch truyền nhiễm chỉ được thực hiện khi có đủ 2 điều kiện: Một là, có số người mắc bệnh truyền nhiễm vượt quá số người mắc dự tính bình thường của cơ quan y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên. Hai là, có ít nhất một trong các yếu tố nguy cơ sau: Quy mô, tính chất của bệnh dịch vượt quá khả năng kiểm soát của cơ quan y tế tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bệnh dịch được Bộ trưởng Bộ Y tế xác định có sự biến đổi tác nhân gây bệnh, có nguy cơ làm tăng tỷ lệ tử vong và chưa có biện pháp khống chế hiệu quả. Bệnh có tỷ lệ tử vong cao mà chưa rõ tác nhân gây bệnh và chưa có biện pháp khống chế hiệu quả. Bệnh xảy ra khi có thiên tai, thảm hoạ.

Quyết định cũng nêu rõ 2 điều kiện công bố hết dịch truyền nhiễm gồm: Khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 điều 40 Luật Phòng, chống bệnh truyền; khi Tổ chức Y tế thế giới có khuyến cáo mới về các điều kiện công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm khác với các điều kiện quy định tại khoản 1 điều 40 Luật Phòng, chống bệnh truyền thì việc xác định bổ sung các điều kiện theo khuyến cáo mới được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.


Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15-12-2010.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các điều kiện công bố về dịch bệnh truyền nhiễm