Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

14/06/2022 15:45

Để có thể vượt qua những khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả vượt bậc cần có những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; dám đột phá, sáng tạo, thậm chí là dám “xé rào” vì lợi ích chung.

Chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022 vào ngày 4.6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đánh giá bên cạnh những kết quả đạt được, nước ta vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Bên cạnh những nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan là một số cơ quan, đơn vị, người đứng đầu chưa thực sự quyết liệt, chủ động giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Thủ tướng yêu cầu với các khó khăn, thách thức này, cần bám sát tình hình, thẳng thắn, nhận diện kịp thời, có giải pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả. Thủ tướng giao Bộ Nội vụ xây dựng văn bản để thể chế hóa chủ trương của Đảng về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Thời gian qua, Đảng ta đã có kết luận và xử lý nghiêm nhiều vụ việc với nhiều đảng viên, cán bộ sai phạm. Điều này rất cần thiết, nhưng cũng đã khiến nhiều cán bộ, đảng viên có tâm lý “e dè”. Thực tế hiện hay, để “an toàn”, một số cán bộ đã có tâm lý đùn đẩy trách nhiệm, không dám quyết những công việc nằm trong chức trách của mình dẫn đến tình trạng công việc đình trệ hay có việc cấp dưới đùn đẩy công việc cho cấp trên…

Chẳng hạn mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phải đốc thúc các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bởi công tác này được các đơn vị triển khai rất chậm. Ngoài lý do khách quan là hệ thống văn bản pháp lý còn bất cập, chồng chéo thì không thể phủ nhận rằng năng lực điều hành của một bộ phận cán bộ chưa tốt; nhiều trường hợp không ít cán bộ chọn giải pháp an toàn là “xin ý kiến cấp trên” dù vấn đề hoàn toàn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp mình.
Tuy nhiên, không phải vì thế mà không có những cán bộ, đảng viên năng động, có những cách làm hay, sáng tạo, đột phá vì lợi ích chung trong những thời điểm, thời khắc khó khăn nhất.

Bộ Chính trị (khóa XIII) đã ban hành Kết luận số 14-KL/TƯ, ngày 22.9.2021 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Kết luận số 21-KL/TƯ ngày 25.10.2021 của Hội nghị lần thứ4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cũng đã yêu cầu thực hiện tốt chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung.

Mặc dù Đảng đã có chính sách bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm nhưng không có nghĩa là bảo vệ người làm liều hay lợi dụng đổi mới, sáng tạo để mang lại lợi ích cho cá nhân và lợi ích nhóm… Theo đó, để được bảo vệ, đề xuất đổi mới, sáng tạo của cán bộ phải báo cáo với người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị nơi công tác; được cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định cho thực hiện hoặc thực hiện thí điểm, bảo đảm không trái với Hiến pháp và Điều lệ Đảng. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm hỗ trợ nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ triển khai thực hiện.

Nghiêm khắc nhưng cũng linh hoạt, đó là cách mà Đảng ta khuyến khích và bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm đi liền với dám chịu trách nhiệm, hy sinh lợi ích cá nhân để đóng góp công sức của mình cho sự nghiệp phát triển đất nước.

MINH THUYẾT 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm