Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020

13/01/2021 14:20

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh cần tập trung phân tích, làm rõ những nguyên nhân chủ quan khiến tỉnh ta không đạt 5 chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2020.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chủ trì hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sáng 13.1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 7 để kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020 đối với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh căn cứ thực tiễn năm 2020 để phân tích, chỉ ra những kết quả nổi bật thực hiện từng nhiệm vụ, đồng thời phân tích, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế.

Nhấn mạnh việc thảo luận, cho ý kiến phải đi thẳng vào vấn đề, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặt câu hỏi trong bối cảnh đều chịu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, vì sao mức tăng trưởng kinh tế của tỉnh ta lại khá khiêm tốn, thấp hơn so với hầu hết các địa phương trong khu vực? Các đại biểu cần tập trung phân tích thỏa đáng, sâu sắc những hạn chế trong thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, nhất là việc tỉnh ta không đạt được 5 chỉ tiêu năm 2020...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng cũng yêu cầu cần làm rõ những nguyên nhân chủ quan liên quan đến vai trò lãnh đạo, lề lối làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác điều hành, quản lý nhà nước của UBND tỉnh, các cấp, các ngành. Từ đó đề ra những phương hướng, giải pháp khắc phục hạn chế để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm  2021, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Dự kiến, hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy diễn ra trong 2 ngày 13-14.1.

HOÀNG BIÊN

(0) Bình luận
Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020