Chuyển đổi số

Cải cách thủ tục hành chính phải đem lại sự hài lòng cho người dân

PHAN ANH - THÀNH CHUNG 10/11/2023 11:24

UBND tỉnh Hải Dương giao các sở, ngành, địa phương tập trung khắc phục các hạn chế, triển khai các giải pháp hiệu quả để thực hiện tốt hơn công tác cải cách thủ tục hành chính trong thời gian tới.

dsc_9987.jpeg
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản nhấn mạnh, việc cải các thủ tục hành chính phải đem lại sự hài lòng cho người dân và các tổ chức có liên quan

Tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 (lần 3) sáng 10/11, UBND tỉnh đã xem xét và cho ý kiến vào nội dung báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính 10 tháng qua và phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2023 do Văn phòng UBND tỉnh báo cáo. Đây là nội dung nhận được nhiều ý kiến tham gia phát biểu của các đại biểu dự họp.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản đề nghị các sở, ngành, địa phương cần nhìn thẳng vào các vấn đề còn hạn chế đã nêu trong báo cáo, từ đó đưa ra các giải pháp để khắc phục hiệu quả trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh việc cải cách thủ tục hành chính phải tạo điều kiện thuận lợi, hanh thông, đem lại sự hài lòng cho người dân và các tổ chức có liên quan. Các sở, ngành, địa phương cần tập trung khắc phục các hạn chế, triển khai các giải pháp đúng và trúng để thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính trong thời gian tới.

dsc_9974.jpeg
Đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Cao Thắng phát biểu tại phiên họp liên quan đến cải cách thủ tục hành chính

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp rà soát các vấn đề liên quan đến phần mềm còn đang bị ách tắc, chưa đồng bộ, liên thông; phối hợp chặt chẽ các sở, ngành, địa phương để giải quyết thủ tục hành chính được thông suốt. Các sở, ngành, địa phương cần chủ trì rà soát lại quy trình, thủ tục hành chính của ngành, xác định các điểm nghẽn để đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản cũng nhấn mạnh, vấn đề nhân sự trực tiếp thực hiện tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính rất quan trọng. Các sở, ngành, địa phương cần bố trí con người, nhân lực thực hiện cho phù hợp. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng ách tắc trong giải quyết thủ tục hành chính do lỗi chủ quan, không kịp thời trong công tác phối hợp để giải quyết thủ tục hành chính….

dsc_9968.jpeg
Đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Viết Hải báo cáo công tác cải cách hành chính trong 10 tháng năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh, 10 tháng năm 2023, công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực trong kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế "một cửa" liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính... Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như kết quả rà soát, đơn giản hóa hóa thủ tục hành chính vẫn còn mang tính hình thức, các cơ quan phải làm đi làm lại nhiều lần; chủ yếu kiến nghị giảm thời gian giải quyết, chưa chủ động kiến nghị cắt giảm những quy định không cần thiết, không phù hợp và chưa rà soát, kiến nghị tái cấu trúc quy trình để cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc triển khai tiếp nhận hồ sơ nộp trực tuyến nặng về hình thức, thành tích, chưa thực chất. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP…

Trong 10 tháng năm 2023, các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 860.246 hồ sơ, đã giải quyết 844.567 hồ sơ, trong đó có 98,8% số hồ sơ giải quyết đúng hạn; còn lại là các hồ sơ đang giải quyết, giải quyết quá hạn và phải tạm dừng, không đủ điều kiện giải quyết…

PHAN ANH - THÀNH CHUNG
(0) Bình luận
Cải cách thủ tục hành chính phải đem lại sự hài lòng cho người dân