[Audio] Đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, nâng cao trách nhiệm gắn với công tác cán bộ để đưa Hải Dương phát triển

01/08/2023 06:00

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1.8.1930-1.8.2023), báo Hải Dương trân trọng đăng bài viết của đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.

00:00


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng và các đại biểu tham quan Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Nam Chính (Nam Sách) nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2023) và 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948-11.6.2023). Ảnh: Hoàng Biên

Sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về "Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”,  Hải Dương đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đẩy mạnh việc làm theo Bác 

Sinh thời, Bác Hồ muôn vàn kính yêu rất nhiều lần căn dặn về tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết, vượt khó, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Người khẳng định: “Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta”, “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Bác Hồ nhấn mạnh: “Muốn tiến bộ thì phải có tinh thần mạnh dạn, dám nghĩ dám làm”, “Mỗi người chúng ta cố làm đầy đủ những công việc Đảng giao phó cho, thế là ta làm tròn nhiệm vụ và lòng tự hào đó giúp cho ta tiến bộ mãi”…

Thấm nhuần những lời dạy quý báu của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương thường xuyên quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng về tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18.5.2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15.5.2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã sớm ban hành Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 5.8.2021 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Một trong ba công việc đột phá của kế hoạch này là “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; nêu cao vai trò gương mẫu, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thách thức của người đứng đầu đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới”. Trên cơ sở đó, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Hải Dương đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện ở cấp mình và chỉ đạo triển khai ở cấp cơ sở theo hướng bám sát tình hình thực tiễn, nhiệm vụ chính trị, tính đặc thù của địa phương, đơn vị.

Có thể khẳng định, học và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng để vượt qua khó khăn, thách thức, nêu cao vai trò gương mẫu, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công việc vì lợi ích chung, vì sự phát triển của tỉnh Hải Dương đã được các cấp ủy đảng trong tỉnh chú trọng ngay từ khi xây dựng, ban hành kế hoạch.

Tổ chức thực hiện đồng bộ

Từ tháng 5.2021 đến tháng 4.2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương đã biên soạn 8 loại tài liệu học tập chuyên đề với trên 60.000 cuốn, cấp phát miễn phí tới chi bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội để phục vụ học tập, sinh hoạt. Trong số các chuyên đề có nhiều chuyên đề nói về tinh thần đoàn kết, vượt khó để phát triển, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Hằng năm, việc viết và thực hiện bản cam kết thực hiện nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các đảng viên duy trì nền nếp. Nội dung nêu gương đã nhấn mạnh đến tinh thần đoàn kết, vượt khó, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là với người đứng đầu. Nhằm đổi mới công tác cán bộ, ngày 15.8.2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã ban hành Đề án số 02-ĐA/TU về “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu phát triển, giai đoạn 2021-2030”. Quy định này nhằm nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã phê duyệt 178 công việc đột phá, sáng tạo đối với 90 đồng chí lãnh đạo, quản lý và năm 2023 phê duyệt 170 công việc đột phá, sáng tạo đối với 96 đồng chí lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Theo đánh giá của các cấp ủy đảng, qua thực hiện công việc đột phá, sáng tạo, cán bộ đã chủ động, tích cực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Những đồng chí đăng ký công việc đột phá, sáng tạo có những sản phẩm cụ thể; cùng với đó, một số việc, một số vướng mắc và khó khăn được giải quyết dứt điểm.


Chiều 9.1.2023, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2023, đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Chung

Hiệu quả rõ nét

Học và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm, tinh thần đoàn kết là một động lực quan trọng để cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Những kết quả rõ nét được chỉ ra qua sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vừa qua đã chứng minh điều đó.

Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII diễn ra từ ngày 6-7.7.2023 đã thống nhất đánh giá, hơn 2 năm qua, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ, nhất là đại dịch Covid-19, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã chung sức, đồng lòng cơ bản hoàn thành toàn diện các mặt công tác, nổi bật là kiểm soát tốt dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế. Đến nay, toàn tỉnh thực hiện đạt và vượt 9 trong tổng số 19 nhóm chỉ tiêu chủ yếu theo tiến độ hằng năm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Kinh tế phục hồi rõ nét, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) giai đoạn 2021-2023 ước tăng bình quân 8,58%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Hải Dương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội có khả năng vượt vào cuối nhiệm kỳ. Nhiều công trình, dự án đã được khởi công, sẽ hoàn thành trong nhiệm kỳ, hứa hẹn tạo sự phát triển đột phá của tỉnh. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm. Đời sống nhân dân ngày càng cao. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới… Kết quả đạt được là sự cố gắng rất lớn.

Lấy hiệu quả công việc, ý thức trách nhiệm làm tiêu chí căn bản trong quy hoạch và sử dụng cán bộ

Bên cạnh thành tích đạt được, việc học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên cũng còn một số hạn chế, cần được khắc phục. Có nơi triển khai học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh còn mang tính hình thức, thiếu hiệu quả. Một số cán bộ, đảng viên chưa có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, né tránh, ngại va chạm, đùn đẩy trách nhiệm. Một số nhiệm vụ thực hiện còn chậm, chỉ đạo thiếu quyết liệt… Tình trạng này đã được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương chỉ ra từ sớm, kịp thời chấn chỉnh, ban hành Thông báo số 924-TB/TU, ngày 13.2.2023 về một số nội dung công việc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới và nhiều văn bản cụ thể khác. Đến nay, đã có nhiều chuyển biến tích cực, khắc phục từng bước tình trạng né tránh, ngại va chạm, đùn đẩy trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Ý thức trách nhiệm, hiệu quả công việc sẽ là tiêu chí căn bản để phục vụ lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ và công tác quy hoạch, sử dụng cán bộ trong thời gian tới, nhiệm kỳ Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và Đại hội các cấp của tỉnh.

Để thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 30-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết, nỗ lực vượt khó, phát huy tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong tỉnh Hải Dương quan tâm triển khai một số giải pháp quan trọng. Đó là thường xuyên quán triệt, triển khai, vận dụng sáng tạo một số kinh nghiệm đã được chỉ ra qua sơ kết giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Cụ thể là nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm khi xử lý công việc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19.4.2023. Đổi mới phương thức lãnh đạo toàn diện của Đảng với hệ thống chính trị; nắm vững và thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị; chú trọng việc quán triệt, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, sự thống nhất của cán bộ, đảng viên, đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, khơi dậy tinh thần thi đua lao động, sáng tạo…

Các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh cần tích cực chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các công việc đột phá đã đăng ký hằng năm. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt việc học tập chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội gắn với việc sử dụng, ghi chép thường xuyên Sổ ghi người tốt, việc tốt làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các cách làm tốt, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác Hồ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; kiên quyết xử lý các trường hợp suy thoái, vi phạm.

TRẦN ĐỨC THẮNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [Audio] Đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, nâng cao trách nhiệm gắn với công tác cán bộ để đưa Hải Dương phát triển