80 học viên tham dự khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh dành cho đối tượng 3

25/10/2021 15:39

Sáng 25.10, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh khóa 41 năm 2021 cho đối tượng 3.


Đại diện Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh trao chứng nhận cho các học viên khóa 40 năm 2021

Trong 12 ngày, 80 học viên là trưởng, phó trưởng phòng thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, đơn vị cấp huyện và cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành Trung ương đóng trên địa bàn được nghiên cứu 15 chuyên đề, tập trung vào các nội dung: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; những vấn đề cơ bản của Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng, công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương...

Cũng trong sáng 25.10, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh tổ chức bế giảng khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3 (khóa 40 năm 2021) cho 78 học viên là các trưởng, phó trưởng phòng thuộc các sở, ban, ngành; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã của TP Chí Linh. Kết quả, 100% số học viên đều đạt loại khá, giỏi.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    80 học viên tham dự khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh dành cho đối tượng 3