Nhà đất

2 phương án đầu tư xây dựng khu dân cư đô thị Đá Mài

NGUYỄN MƠ 21/06/2024 09:39

UBND tỉnh Hải Dương xem xét 2 phương án đầu tư xây dựng khu dân cư đô thị Đá Mài (TP Hải Dương) để tháo gỡ tồn tại, vướng mắc tại dự án này.

00:00

z5559074820927_2078e8a0f9b83f1e291cbb7292a3b9a2.jpg
Đồng chí Lưu Văn Bản, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 6 (lần 7) vào sáng 21/6

Sáng 21/6, đồng chí Lưu Văn Bản, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 6 (lần 7) để thảo luận, giải quyết các nội dung, tờ trình do một số sở, ngành, địa phương báo cáo.

Tại phiên họp, UBND tỉnh Hải Dương xem xét 2 phương án theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP Hải Dương về việc đầu tư xây dựng khu dân cư đô thị Đá Mài. Phương án 1 là đầu tư dự án để bố trí tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án lớn trên địa bàn thành phố. Phương án 2 là tổ chức giải phóng mặt bằng, thực hiện đấu giá lựa chọn nhà đầu tư. UBND tỉnh ưu tiên lựa chọn phương án 1 để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản giao TP Hải Dương có trách nhiệm làm việc với các nhà đầu tư đã tham gia dự sơ tuyển, thông báo ý kiến chỉ đạo của tỉnh về dự án. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh thu hồi quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư trước đó.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp kiểm tra, rà soát đánh giá hiện trạng khu đất, tài sản trên đất, nguồn gốc sử dụng đất, từ đó định hướng nguồn lực giải phóng mặt bằng. Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 dự án phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn mới làm căn cứ triển khai dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp, tham mưu phương án triển khai dự án.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản lưu ý TP Hải Dương phải rà soát, tính toán quỹ đất tái định cư sát thực tế. Để dự án khu dân cư đô thị Đá Mài được triển khai, thành phố phải đưa dự án vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch đầu tư công…

z5559080306156_fcd9f9d21c2f88787cf9269c06e74dee.jpg
Đồng chí Chủ tịch UBND TP Hải Dương phát biểu tại phiên họp

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư đô thị Đá Mài ở phường Bình Hàn (TP Hải Dương) được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt vào năm 2015 với tổng diện tích đất quy hoạch hơn 4,2 ha, riêng diện tích của Công ty CP Đá mài Hải Dương gần 3,6 ha. Năm 2017, UBND tỉnh quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công, trong đó có dự án trên, giao UBND TP Hải Dương tổ chức mời thầu lựa chọn nhà đầu tư. UBND TP Hải Dương đã tổ chức sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Kết quả có 2 nhà thầu trúng sơ tuyển là các Công ty CP: Thương mại và Vận tải Thái Hà, Đầu tư xây lắp và Phát triển nhà.

Ngày 18/4/2018, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư đô thị Đá Mài với hình thức đấu thầu rộng rãi. Đến ngày 27/4/2018, UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu để kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh liên quan đến việc bán đất tại dự án. Ngày 19/12/2019, UBND tỉnh ban hành quyết định về tạm dừng tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư đô thị Đá Mài. Nguyên nhân do phần lớn diện tích đất có nguồn gốc từ doanh nghiệp cổ phần hoá nên bắt buộc phải thực hiện đấu giá để lựa chọn nhà đầu tư.

Ngày 11/6/2024, UBND TP Hải Dương đề xuất đầu tư xây dựng khu dân cư đô thị Đá Mài để bố trí quỹ đất tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng một số dự án trong khu vực trung tâm thành phố.

Ngoài nội dung trên, phiên họp UBND tỉnh Hải Dương tháng 6 (lần 7) còn xem xét, thảo luận về tình hình thực hiện một số dự án trên địa bàn TP Hải Dương; Tờ trình ban hành Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân tặng cho quyền sử dụng đất phục vụ xây dựng công trình công cộng; Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung về danh mục thu, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh; Tờ trình Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định một số nội dung chi, mức chi thực hiện công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh; Tờ trình ban hành Báo cáo kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan hành chính nhà nước, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động năm 2025; kết quả thực hiện các nhiệm vụ về nhà ở xã hội; sửa chữa, bảo trì công trình trụ sở làm việc của Thanh tra tỉnh tại đường Trường Chinh (TP Hải Dương); tiến độ đầu tư xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu, bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn huyện Ninh Giang; Tờ trình về việc ủy quyền phê duyệt dự toán chi phí lập Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Thanh Miện 1; đầu tư xây dựng tuyến đường trục Bắc - Nam đoạn qua khu công nghiệp Kim Thành; Tờ trình xin chủ trương chuyển giao, tiếp nhận hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư mới xã Đoàn Tùng (Thanh Miện); báo cáo đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp, đất trồng cây ăn quả có nguồn gốc nông, lâm trường, đất khai hoang..., đề xuất giải pháp để quản lý đất rừng, phương án xử lý các công trình, vật kiến trúc xây dựng trái phép trên đất rừng; Tờ trình về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh.

NGUYỄN MƠ
(0) Bình luận
2 phương án đầu tư xây dựng khu dân cư đô thị Đá Mài
ss