100 Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở được bồi dưỡng kỹ năng

01/07/2023 10:24

Từ 9.6 - 4.7, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hải Dương phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho 100 Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ cấp cơ sở.

Lớp tập huấn trực tiếp tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương.Ảnh: Đào Huyền

Lớp tập huấn kết hợp hình thức trực tuyến từ 9 - 23.6 và trực tiếp từ ngày 26.6 - 4.7 tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương. Lớp tập huấn gồm 22 chuyên đề nhằm bồi dưỡng những kỹ năng quan trọng trong nghiệp vụ công tác hội như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng hội viên phụ nữ, giám sát và phản biện xã hội, chính sách và quy định pháp luật về phụ nữ và bình đẳng giới, công tác xã hội với nhóm phụ nữ đặc thù, phương pháp giải quyết, xử lý các vụ việc xâm hại quyền của phụ nữ, trẻ em…

Lớp tập huấn nhằm thực hiện Đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và chi hội trưởng phụ nữ giai đoạn 2019- 2025” của Chính phủ và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Hải Dương năm 2023 của UBND tỉnh.

PV

(0) Bình luận
100 Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở được bồi dưỡng kỹ năng