Giảm nhiều thủ tục cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

THỨ BA, 10/07/2018 09:50:11

Từ đầu năm đến nay, qua rà soát, đánh giá, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện cắt giảm thời gian, thủ tục cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

Cụ thể, giảm thời gian cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại còn 10 ngày làm việc (giảm 5 ngày làm việc) trong trường hợp chủ nguồn thải không đăng ký phương án tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại; giảm còn 25 ngày làm việc đối với trường hợp chủ nguồn thải đăng ký phương án tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng loại bỏ các giấy tờ, thành phần hồ sơ không cần thiết đối với trường hợp chủ nguồn thải đăng ký cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại có đăng ký phương án tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại.     
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu