​Tăng cường chống oan sai, bỏ lọt tội phạm

THỨ TƯ, 10/01/2018 18:51:45

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu ngành kiểm sát tỉnh thực hiện tốt hơn phương châm: "Ðoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả".


Ðồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu chỉ đạo hội nghị

Chiều 10.1, phát biểu tại hội nghị triển khai công tác năm 2018 của ngành kiểm sát tỉnh, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh; Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao đánh giá cao những kết quả ngành kiểm sát tỉnh đạt được trong năm 2017.

Các đồng chí yêu cầu ngành tiếp tục khắc phục khó khăn, thực hiện tốt hơn phương châm: "Ðoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả". Trong đó, tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức cán bộ gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên. Triển khai thực hiện nghiêm các  luật mới. Làm tốt nhiệm vụ chống oan, sai, tránh bỏ lọt tội phạm. Chủ động đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra công tác nghiệp vụ để chấn chỉnh, hỗ trợ, xử lý kịp thời, xây dựng ngành kiểm sát tỉnh trong sạch, vững mạnh. Tích cực phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan tư pháp, nội chính để thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành. Toàn ngành tiếp tục thực hiện tốt các nội dung đề ra trong các chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện KSND tối cao đã ban hành.
 

Các tập thể nhận cờ đơn vị dẫn đầu thi đua khối năm 2017
Nhân dịp này, Viện KSND tối cao tặng cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2017 cho Viện KSND tỉnh, tặng cờ đơn vị dẫn đầu thi đua khối năm 2017 cho 3 tập thể thuộc Viện KSND tỉnh.
HOÀNG BIÊN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu