Không nghe theo sự xúi giục, kích động của phần tử xấu

THỨ BA, 12/06/2018 08:03:14

Ngăn chặn không để mạng xã hội phát tán những thông tin có tính chất tường thuật, kích động các hoạt động tụ tập đông người...

Chiều 11.6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có công văn đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị, các cơ quan trong khối tuyên truyền; các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền các địa phương tăng cường tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, các cấp ủy, chính quyền chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, phát hiện các tổ chức, cá nhân có hoạt động chống phá; những diễn biến phức tạp có thể nảy sinh trên địa bàn, lĩnh vực quản lý để chủ động có biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo chống "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa chỉ đạo, tổ chức các lực lượng đấu tranh, phản bác các thông tin xuyên tạc, bịa đặt, kích động chống phá của các thế lực thù địch trên mọi hình thức, nhất là trên internet và mạng xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; không nghe theo sự xúi giục, kích động của phần tử xấu, không tham gia tuần hành, biểu tình, không có các hành vi quá khích, vi phạm pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương hướng dẫn, làm tốt công tác  tư tưởng, tuyên truyền, vận động quần chúng bằng nhiều hình thức phù hợp. Đồng thời kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng sự kiện này để chống phá Đảng và Nhà nước. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ phù hợp để kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn không để mạng xã hội phát tán những thông tin có tính chất tường thuật, kích động các hoạt động tụ tập đông người, tuần hành, biểu tình; tăng cường bảo vệ các mục tiêu trọng yếu…
LINH AN 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu