Bổ sung mức chi khuyến công tỉnh

THỨ NĂM, 02/07/2020 23:01:11

 Ngày 2.7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Công thương về ban hành quy chế quản lý kinh phí khuyến công tỉnh. 

Lãnh đạo Ban kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh làm việc tại Sở Công thương

Tham gia vào nội dung tờ trình về bổ sung một số nội dung chi, mức chi của quy chế quản lý kinh phí khuyến công tỉnh của Sở Công thương, Ban Kinh tế-Ngân sách cho rằng nội dung tờ trình chưa rõ, còn có nội dung không thuộc thẩm quyền của HĐND, một số căn cứ xây dựng tờ trình chưa phù hợp. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị Sở Công thương tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, sửa lại tờ trình. Nội dung tờ trình cần nêu rõ sự cần thiết phải bổ sung nội dung chi, mức chi của quy chế quản lý kinh phí khuyến công của tỉnh; làm rõ đối tượng, nội dung và mức chi cụ thể. Trong quá trình xây dựng, hoàn thiện tờ trình cần xin ý kiến của Sở Tư pháp, Sở Tài chính để thống nhất các nội dung.

LAN NGUYỄN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu