Thanh Hà hỗ trợ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

THỨ TƯ, 10/01/2018 20:44:42

Vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung gắn với bao tiêu sản phẩm được thực hiện với quy mô 199,27 ha ở các xã Hồng Lạc, Thanh Hải, Cẩm Chế và thị trấn Thanh Hà.

Chiều 9.1, huyện Thanh Hà triển khai Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020” năm 2018.

Theo đó, vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung gắn với bao tiêu sản phẩm được thực hiện với quy mô 199,27 ha ở các xã Hồng Lạc, Thanh Hải, Cẩm Chế và thị trấn Thanh Hà. Vùng sản xuất cây vụ đông 20 ha ở xã Tiền Tiến. Vùng sản xuất trái cây quy mô 187,85 ha ở các xã Thanh Xuân, Thanh Lang, Thanh Khê, Liên Mạc, Thanh Bính, Thanh Xá, Cẩm Chế, Hồng Lạc và thị trấn Thanh Hà. Vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thực hiện tại xã Tiền Tiến trên diện tích 1.000 m2.

Vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao được huyện hỗ trợ 100.000 đồng/m2 xây dựng nhà màng, 50.000 đồng/m2 nhà lưới. Địa phương nào thực hiện vùng sản xuất cây ăn quả tập trung năm đầu được hỗ trợ 6,5 triệu đồng/ha, năm thứ hai được hỗ trợ 4 triệu đồng/ha. Vùng sản xuất cây vụ đông theo hướng hàng hóa năm thứ nhất sẽ được hỗ trợ 4 triệu đồng/ha, năm thứ hai được hỗ trợ 3,3 triệu đồng/ha. Vùng sản xuất lúa theo hướng hàng hóa năm thứ nhất được hỗ trợ 2,5 triệu đồng/ha/vụ, năm thứ hai được hỗ trợ 1,6 triệu đồng/ha/vụ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, hướng dẫn sản xuất rau, quả an toàn theo quy trình VietGAP, chăn nuôi an toàn theo quy trình VietGAP.
MINH NGUYỆT

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu