Mới đạt hơn 5% kế hoạch chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

THỨ BA, 03/12/2019 07:03:25

​Theo thống kê của Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư), 11 tháng qua, toàn tỉnh mới có 62 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, đạt trên 5% kế hoạch năm.

Nguyên nhân do việc triển khai rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động của các hộ kinh doanh và các chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp của cấp huyện còn chậm. TP Hải Dương mới có 11 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, đạt hơn 3% chỉ tiêu tỉnh giao.
MINH HỒNG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu