80,5% số HTX nông nghiệp làm ăn có lãi

THỨ NĂM, 05/07/2018 10:34:20

252 trong tổng số 313 HTX nông nghiệp đang kinh doanh có lãi, chiếm 80,5%, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Số HTX còn lại hòa vốn hoặc thua lỗ. Thu nhập bình quân một năm của thành viên Hội đồng quản trị HTX là 20,9triệu đồng, Ban kiểm soát HTX 16,6triệu đồng, cán bộ giúp việc 17,2 triệu đồng, người lao động 10,6 triệu đồng.

Các HTX nông nghiệp làm ăn có lãi do thay đổi hoạt động, tăng số lượng thành viên và vốn góp, có điều kiện mở rộng dịch vụ sản xuất, kinh doanh. 
 PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu