201 khách hàng tham gia điều chỉnh phụ tải điện

THỨ SÁU, 15/05/2020 15:00:12

Theo Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương, đến nay đã có 201 khách hàng đăng ký tham gia điều chỉnh phụ tải điện (DR), đạt 67% so với kế hoạch.

Các huyện Nam Sách, Thanh Hà, Bình Giang và Ninh Giang có 100% số doanh nghiệp trong kế hoạch tham gia chương trình DR. Huyện Cẩm Giàng có số khách hàng tham gia chương trình DR ít nhất, chỉ có 23 trong tổng số 100 khách hàng.

Những khách hàng tham gia chương trình DR đều sử dụng từ 1 triệu kWh điện/năm trở lên. Việc doanh nghiệp tham gia chương trình DR góp phần bảo đảm nguồn điện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh nói chung và hình thành thói quen sử dụng điện tiết kiệm. Năm 2019, toàn tỉnh có 274 khách hàng ký kết tiết giảm điện. Hải Dương đã 3 lần thực hiện tiết giảm điện với tổng công suất tiết giảm được 40,39 MW. 

NGỌC THỦY

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu