Các trường đã gửi thông tin giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo

THỨ BA, 01/10/2019 10:32:39

Các trường đã gửi toàn bộ danh sách giáo viên kèm theo các thông tin như số điện thoại, địa chỉ nhà riêng, bộ môn… về Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương quản lý.

Ngay sau khi ban hành các văn bản chỉ đạo chấn chỉnh việc học thêm, dạy thêm ở thành phố, các trường đã gửi toàn bộ danh sách giáo viên kèm theo các thông tin như số điện thoại, địa chỉ nhà riêng, bộ môn… về Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương quản lý.

Sau khi tiếp nhận thông tin này, phòng sẽ có phương án cụ thể trong thanh tra, kiểm tra đột xuất các cơ sở dạy thêm, học thêm. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tiếp tục phân công cán bộ, chuyên viên phối hợp với một số phòng, ban khác có liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc dạy thêm, học thêm vào các khung giờ nhất định.
THẾ ANH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu