Yêu cầu thu thập thêm nhiều thông tin về thị trường lao động

03/03/2022 20:26

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 01/2022/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.

Theo đó, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội yêu cầu thu thập thêm nhiều thông tin về thị trường lao động. Cụ thể:

- Thu thập thông tin về cung lao động: Ngoài thông tin về họ tên, ngày sinh, giới tính, trình độ giáo dục phổ thông, công việc hiện tại, tình trạng thất nghiệp… Thông tư số 01 yêu cầu bổ sung thêm thông tin về nhu cầu đào tạo, việc làm.

- Thu thập thông tin về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam: Ngoài thôang tin cá nhân, giấy phép lao động, vị trí công việc đang làm, quy định mới yêu cầu thu thập thêm thông tin về trình độ chuyên môn đào tạo và chuyên ngành đào tạo; hình thức làm việc; loại hình doanh nghiệp, tổ chức làm việc; kinh nghiệm làm việc; chứng chỉ hành nghề; địa điểm và thời gian làm việc.

Các trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện nhiệm vụ thu thập các thông tin về thị trường lao động nói trên và báo cáo cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
Thông tư 01/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành từ ngày 10.3.2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Yêu cầu thu thập thêm nhiều thông tin về thị trường lao động